Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

ARC pořádá Evropské průmyslové fórum EIF 2016

Konzultantská a analytická společnost ARC Advisory Group pořádá další ročník konference European Industry Forum (EIF). Akce se bude konat 2. a 3. března 2016 v Amsterdamu v Nizozemí.

 
Fórum se soustředí na koncepce, které nejvíce ovlivní budoucnost průmyslové výroby. Již tradičně bude místem setkání komunit uživatelů a dodavatelů automatizační techniky, místem, kde se bude hodnotit nejnovější vývoj techniky a diskutovat o jeho budoucích trendech, místem vzniku a sdílení nových myšlenek, místem, kde bude možné navázat nové cenné kontakty, a rovněž místem, kde budou průmysloví manažeři moci upřesnit strategii rozvoje svých firem.
 
Přednášky a semináře dají účastníkům možnost diskutovat o potřebách a problémech uživatelů automatizační techniky, prezentovat nová řešení a technický vývoj. Nadcházející fórum se aktuálně zaměří na tyto okruhy otázek:
  • pokročilá výroba a modularizace výrobních zařízení,
  • správa životního cyklu výrobních zařízení a „chytré stroje“,
  • bezpečnost informačních a komunikačních systémů,
  • úspora energie a udržitelnost průmyslové výroby,
  • průmyslový internet věcí (IIoT) a Industrie 4.0,
  • konvergence informačních a řídicích systémů, vývoj v oblasti MES,
  • vývoj v oblasti organizace výrobních podniků a rozvoje lidských zdrojů,
  • chytrá výroba a strojové učení.
 
Na konferencích ARC se scházejí lidé, kteří trendy nejen sledují, ale aktivně je určují. ARC jim k tomu pomáhá svými zkušenostmi a názory stejně jako důkladnými a nestrannými analýzami trhu. Akce je určena zejména pro čelné představitele průmyslových firem, zodpovědné za jejich technický rozvoj. Registrace posluchačů, ale i aktivních účastníků, popř. sponzorů je možná na webové stránce www.arcweb.com/events/arc-industry-forum-europe.

(Bk)