Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

ARC Industry Forum – průmysl v přestavbě

Ve dnech 9. až 12. února 2015 se bude v Orlandu na Floridě (USA) konat devatenáctá konference ARC Industry Forum. Konzultantská společnost ARC Advisory Group plánuje uspořádat evropské fórum v březnu v Amsterdamu (informace přineseme v příštím čísle). Amsterdam je sice dostupnější než Orlando, ale zvláště pro evropské návštěvníky může být velmi zajímavé srovnat vývoj automatizace průmyslové výroby v Americe a u nás.

 
Proč je mottem konference průmysl v přestavbě? Přemýšlel jsem, jak přeložit původní anglický termín transition – je to přechod, přerod, proměna, přeměna nebo transformace? Nakonec se mi zalíbilo slovo přestavba: ani ne pro souvislost s perestrojkou, kterou známe my ve střední a východní Evropě, nýbrž proto, že přestavba znamená něco, co se neděje samo sebou, ale k čemu je třeba aktivní přispění.
 
Na radikální změnu způsobu činnosti průmyslových podniků budou mít v nejbližší době zásadní vliv internet věcí, prediktivní analýza, bezdrátové komunikační sítě, aditivní výrobní technologie (tzv. 3D tisk), cloud computing, mobilní zařízení nebo virtuální realita. Pro průmyslové podniky je typickou vlastností konzervatismus; mnohé z nich však nyní zjišťují, že pro zachování konkurenceschopnosti musí hledat způsoby efektivního využití nových metod v informatice a uplatnění moderní automatizační techniky.
 
V průmyslové výrobě se objevují nové koncepce: Industrial Internet, Industrie 4.0, Connected Manufacturing nebo Connected Asset Value Networks. Průmyslové podniky se musí vyrovnávat s mnoha obtížemi: rychle se měnícími regulatorními požadavky a vládními opatřeními, změnami cen a dostupnosti energie a surovin a zostřující se konkurencí. Využití uvedených koncepcí jim v tom může významně pomoci.
 
Proč budou informatika a automatizační technika hrát v moderní výrobě stále větší roli? Cílem je zvyšování produktivity, flexibility a odpovědnosti. Všechny procesy, k nimž není zapotřebí lidský zásah, mohou být plně zautomatizovány. U ostatních je třeba operátorům, manažerům a dalším pracovníkům poskytnout všechny informace potřebné k jejich rozhodování a řízení ve srozumitelné podobě prostřednictvím koncepce situačního povědomí.
 
U podniků s kontinuálními a hybridními výrobními procesy lze propojením řídicích systémů jednotlivých výrobních zařízení, s možností uplatnit služby třetích stran, zvýšit využití výrobních strojů, surovin i energie. U podniků s diskrétní výrobou je možné stejným postupem vyrábět rychleji, s menšími náklady a v malých sériích přesně podle zadání zákazníka.
 
Již brzy budou palety s polotovary ve výrobních závodech vybaveny vestavnými systémy, které jim umožní komunikovat se stroji a sdělit jim, jaká výrobní operace má následovat. Procesy běžící na pozadí zajistí, aby byly včas objednány potřebné díly a suroviny. Systém současně sleduje všechny odchylky výrobních procesů a při nebezpečí překročení zadaných mezí upozorní zainteresované osoby.
 
Některé průmyslové podniky nyní přecházejí z modelu „prodávat a podporovat produkty“ na model „dodávat prostřednictvím produktů hodnotu jako službu uživatelům“. Právě uplatnění systémů chytré výroby a kyberfyzických systémů jim v tom může pomoci.
 
Jaké strategie by si měly průmyslové podniky osvojit, aby jim nová technika, informační systémy a automatizace při rozumné míře investic pomohly vybudovat pevnou pozici na trhu? Právě o tom se bude mluvit na konferenci ARC Industry Forum v Orlandu.
 
Akce je určena ředitelům firem a výrobních úseků, vedoucím oddělení automatizace a informatiky, vedoucím projektů a dalším vedoucím a technickým pracovníkům.
 

(Bk)