Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Aqua-Therm Praha je velikánem v oboru

číslo 11/2003

Aqua-Therm Praha je velikánem v oboru

Odborný veletrh vytápění, větrání, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-Therm International, pořádaný agenturou Reed Messe Wien již v jedenácti evropských městech, vstupuje v Praze do jubilejního desátého ročníku. Bude se konat ve dnech 25. až 29. listopadu v Průmyslovém paláci, Křižíkových pavilonech, přídavných montovaných halách a na volných plochách před hlavním vchodem Výstaviště v Praze-Holešovicích.

Je potěšitelné, že letošní, 10. mezinárodní odborný veletrh Aqua-Therm International Praha 2003, pořádaný u nás agenturou Progres Partners Advertising, s. r. o., pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR a s odbornou garancí Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR a Asociace odborných velkoobchodů, si i nadále udržuje velký zájem tuzemských i zahraničních vystavovatelů, odborných návštěvníků i laické veřejnosti. Veletrhy Aqua-Therm vznikly před třiceti lety ve Vídni a staly se nejprestižnější a největší akcí v oboru technických zařízení budov (TZB) nejen pro celé Rakousko, ale postupně i v dalších deseti evropských zemích. V Praze měly premiéru v roce 1994 za účasti 290 vystavovatelů na výstavní ploše 9 000 m2 a přišlo tehdy přes 20 000 návštěvníků. Během uplynulých let mezinárodní odborný veletrh Aqua-Therm Praha zaujal pevné místo v evropském veletržním kalendáři a stal se bránou umožňující výrobcům vstoupit na východoevropský trh. Za deset let se veletrh téměř zdvojnásobil, a to jak v počtu vystavovatelů a velikosti výstavní plochy, tak v počtu návštěvníků. Nyní je stěžejním veletrhem v oboru TZB v České republice a největším veletrhem tohoto názvu v Evropě.

Pražské Výstaviště má pro veletržní akce k dispozici celkovou plochu 23 700 m2, pro umístění expozic lze však použít jen výstavní plochu 14 500 m2 v Průmyslovém paláci, Křižíkových pavilonech, přídavných montovaných halách a na volných plochách před hlavním vchodem. To umožňuje účast nejvýše asi 500 přímých vystavovatelů. Přestože se loňský veletrh konal tři měsíce po povodních, které do výše dvou a půl metru zaplavily i Výstaviště v Holešovicích, na jeho průběhu to vůbec nebylo znát. Vystavovalo na něm 448 přímých vystavovatelů z České republiky a dalších třinácti zemí. V jejich expozicích bylo 274 zastoupených firem z 22 zemí na celkové užitné výstavní ploše 14 500 m2. Přišlo sem 44 113 návštěvníků, z nichž 28 541 bylo obchodníků a odborníků. Podobně tomu bude i letos, očekává se opět téměř 500 přímých vystavovatelů, množství zastoupených firem a více než 50 000 návštěvníků.

Veletrh Aqua-Therm Praha 2003 sleduje vývojové trendy v oboru TZB, vytváří prostor pro přehlídku nápadů technického umu. Proto je hlavní nomenklatura obměňována a doplňována. Expozice jsou pro přehlednost rozmístěny podle hlavních oborů. Jsou to zejména zdroje tepla a odvody spalin, rozvody, armatury, služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky, vytápění, potrubní rozvody, armatury, instalace v budovách, čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory, klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu, bazény, úprava vody, solária, sauny a infrakabiny, chlazení, různá jiná energetická zařízení, měřicí a regulační technika, automatizace, zdravotní technika a zařizovací předměty, izolace, montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce a ekologické, ekonomické a úsporné využití energie. To vše vhodně doplňuje počítačová technika a elektronika, informatika a poradenství pro podnikatele i občany.

V nomenklatuře veletrhu je zahrnuta také problematika přechodu od tuhých paliv k čistším zdrojům energie. Je významným přínosem pro rozvoj trhu v této oblasti, ale především pro seznámení se s technikou a postupy, které v zahraničí výrazně přispěly ke snižování zátěže životního prostředí.

Jako každý rok patří k veletrhu odborný doprovodný program. 3. mezinárodní konference Východ (25. a 26. 11.) a semináře o snižování emisí skleníkových plynů energetickou efektivností a o zdrojích financování projektů zvyšování energetické účinnosti (27. a 28. 11.), obojí pořádané Svazem podnikatelů v oboru technických zařízení, se uskuteční v hale C. V hale D bude uspořádána konference TZB (25. až 28. 11.) věnovaná zajímavostem a novinkám z oboru TZB, elektrické energii a zemnímu plynu ve vytápění a solární energii. Podrobný harmonogram všech akcí lze nalézt na www.aquatherm.cz.

Součástí veletrhu je nezávislé poradenství poskytované návštěvníkům zdarma ve stáncích SPTZ, ČSTZ či CEMC.

Veletrh bude přístupný denně od 10 do 18 hodin, poslední den od 10 do 16 hodin. Letos poprvé je k veletrhu zřízena bezplatná zvláštní autobusová linka, která bude od úterý do soboty po celý den jezdit na trase stanice metra Hradčanská – Výstaviště – stanice metra Nádraží Holešovice a zpět.

(vc)

Progres Partners Advertising s. r. o.
Opletalova 55
110 00 Praha 1
tel.: 224 234 274
fax: 224 235 033
e-mail: info@ppa.cz
http://www.ppa.cz
http://www.tzb-info.cz

Inzerce zpět