Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Aqua-Therm Nitra ve sjednocené Evropě

číslo 1/2005

Aqua-Therm Nitra ve sjednocené Evropě

Ve dnech 8. až 11. února 2005 pořádá pražská veletržní agentura Progres Partners Advertising, s. r. o., v licenci Reed Messe Wien již posedmé na výstavišti Agrokomplex v Nitře Mezinárodní odborný veletrh vytápění, větrání, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-Therm International Nitra 2005.

Tato významná veletržní akce v oboru technických zařízení budov (TZB) je připravována ve spolupráci s generálním partnerem, akciovou společností Slovenský plynárenský průmysl, a s odbornou garancí Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredí, Slovenskej energetickej agentúry, Cechu vykurovania a tepelnej techniky a Slovenského zväzu výrobcov tepla. Letošní ročník bude nyní, po vstupu Slovenské republiky do Evropské unie, zvlášť významný, neboť veletrh se stane místem setkání odborníků nejen v rámci Slovenska, ale i z celého středoevropského regionu. Určitě také přiláká další zahraniční firmy, přinese s sebou i některé změny v oborech, které veletrh prezentuje, představí mnoho nových výrobků a stane se zajímavějším také pro návštěvníky. Pro naše vystavovatele bude příležitostí navázat další kontakty a proniknout na trh či upevnit si zde pozici.

Loňský ročník Aqua-Therm Nitra 2004 překonal rekordy ve všech sledovaných ukazatelích. Na užitné výstavní ploše 2 702 m2 se jej zúčastnilo 117 přímých vystavovatelů z pěti zemí. Expozice si prohlédlo 15 622 návštěvníků, především obchodníků a odborníků. Průzkum mezi návštěvníky ukázal, že 82,3 % jich bylo s nabídkou výrobků spokojeno a 94,6 % slíbilo přijít i v roce 2005. Téměř 700 návštěvníků přijelo ze zahraničí.

Rozdělení expozic podle oborů se osvědčilo. Zůstává ve dvanácti skupinách: zdroje tepla a odvody spalin – rozvody, armatury, regulace, měření a služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky – vytápění, potrubní rozvody, armatury, regulace a měření v budovách – čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory – klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu – chlazení – izolace – zdravotní technika a zařizovací předměty – sauny, bazény, solária – montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce – ekologické a úsporné využívání energie – informatika a poradenství pro podnikatele i občany.

Mimořádná pozornost bude zaměřena na obor úsporného využívání energie. Proto firmy mj. představí účinné alternativní a obnovitelné zdroje pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody a další nízkoenergetické systémy pro různé tzv. inteligentní stavby.

Prestižní záležitostí veletrhu je doprovodný program připravovaný jeho garanty, který se bude věnovat např. tematice nízkoenergetických domů, financování energetických projektů apod. Uskuteční se také soutěž o Zlaté medaile za nejlepší exponát.

Progres Partners Advertising s. r. o.
Opletalova 55
111 21 Praha 1
tel.: 224 234 274
fax: 224 235 033
e-mail: info@ppa.cz
http://www.ppa.cz