Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Aqua-therm Nitra 2006

číslo 1/2006

Aqua-therm Nitra 2006

Moderní a stále se rozšiřující veletržní areál Agrokomplex v Nitře zahajuje letošní výstavní sezónu 7. až 10. února pořádáním osmého mezinárodního odborného veletrhu vytápění, větrání, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm International Nitra 2006.

Nitranský Aqua-therm již při svém vzniku ukázal svou životaschopnost a samostatnost. Počty vystavovatelů i návštěvníků rostly každým rokem. V roce 2005 se na veletrhu představilo 107 přímých vystavovatelů a 69 dalších zastoupených firem na celkové čisté výstavní ploše 2 453 m2. Z celkového počtu přímých vystavovatelů bylo 97 ze Slovenska, devět z ČR a jeden z Rakouska. Návštěvníků přišlo 14 965, z toho 808 ze zahraničí. Odborníků a obchodníků z nich bylo 9 638.

Letos je veletrh Aqua-therm Nitra opět připravován ve spolupráci a s odbornou garancí Slovenské společnosti pro techniku prostředí, Slovenské energetické agentury, Cechu vytápění a tepelné techniky a Slovenského svazu výrobců tepla.

Nomenklatura veletrhu se osvědčila a nadále zahrnuje těchto jedenáct hlavních skupin výrobků:

 • zdroje tepla a odvody spalin,
 • rozvody, armatury, regulace, měření a služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky,
 • vytápění, potrubní rozvody, armatury, regulace a měření v budovách,
 • čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory,
 • klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu,
 • chlazení a izolace,
 • zdravotní technika a zařizovací předměty,
 • sauny, bazény, solária,
 • montážní, servisní a provozní služby, bezpečnost práce, nářadí a příslušenství,
 • ekologické a úsporné využívání energie,
 • informatika a poradenství pro podnikatele a občany.

Návštěvníci se tedy letos opět budou moci seznámit s nejnovějšími výrobky a metodami nacházejícími uplatnění jako součást technického vybavení všech typů budov, ať jde o rodinný domek, činžovní dům, továrnu, živnostenskou provozovnu, školu, nemocnici či kterýkoliv jiný stavební objekt.

Ke spokojenosti návštěvníků i vystavovatelů opět přispěje hodnotný doprovodný program s konferencemi na témata Aktuální problematika tepelného hospodářství, Financování energetických projektů a Nízkoenergetické domy s návrhy distribuce teplé užitkové vody, vytápěním, větráním a úsporami energie, s firemními prezentacemi a prestižní soutěží o Zlaté medaile.

Další informace o veletrhu lze získat na http://www.tzb-info.sk a na adrese pořadatele: Progres Partners Advertising spol. s r. o., Opletalova 55, 110 00 Praha l, tel.: +420 224 234 274, fax: +420 224 235 033, e-mail: aqua@ppa.cz, http://www.ppa.cz

(vc)