Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Aqua-therm International Praha 2002 s novinkami

číslo 11/2002

Aqua-therm International Praha 2002 s novinkami

Na závěr veletržní sezony se bude ve dnech 26. až 30. listopadu na Výstavišti v Praze-Holešovicích konat již devátý mezinárodní odborný veletrh vytápění, větrání, klimatizační, měřicí, regulační, automatizační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm International Praha 2002. Pořádá jej v licenci Messe Wien agentura Progress Partners Advertising, s. r. o., pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Hospodářské komory ČR s odbornou garancí Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení a Asociace odborných velkoobchodů.

Za osm let svého trvání se Aqua-therm stal prestižním veletrhem. Za posledním šest let se také vypracoval na jednu z největších veletržních akcí ve svém oboru nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě. Tuto skutečnost podtrhuje velký počet vystavovatelů od nás i ze zahraničí, ale také obrovská návštěvnost veletrhu. Loni se jej zúčastnilo 465 přímých vystavovatelů z deseti zemí na celkové užitné výstavní ploše expozic 15 501 m2. Tím byly plně využity všechny výstavní plochy areálu. Z celkového počtu přímých vystavovatelů bylo na užitné ploše 1 644 m2 šedesát vystavovatelů ze zahraničí. Veletrh loni zhlédl rekordní počet – 46 167 – návštěvníků, přičemž každý čtvrtý zavítal na veletrh více než jednou. Každoročně roste podíl odborníků a obchodníků.

Letos se veletrhu Aqua-therm, této největší letošní veletržní akce pražských Holešovic, zúčastní téměř 500 přímých a mnoho přidružených vystavovatelů ve všech výstavních pavilonech, přídavných montovaných halách před průmyslovým palácem, na volných plochách a před hlavním vchodem až k nástupištím tramvaje. Je potěšitelné vidět zde výrobky českých firem, které v technické úrovni a kvalitě provedení nezaostávají ani v mezinárodní soutěži a jsou minimálně srovnatelné s nabídkou zahraničních vystavovatelů.

V souvislosti se zákonem č. 406/200 Sb. o hospodaření s energií je nutné se zmínit o přínosech v oblasti úspor primárních paliv a snižování zátěže životního prostředí. Tento zákon je základní legislativní normou přispívající k šetrnému využívání přírodních zdrojů energie, ochraně životního prostředí, ke zvyšování hospodárnosti využití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

V současné době je již nezanedbatelnou součástí veletrhu i nabídka zařízení, která zlepšují pohodu prostředí na pracovištích a v domácnostech a nabízejí lepší komfort při užívání i ovládání nové techniky.

Aby si návštěvníci mohli prohlédnout vše podle svého zájmu, je hlavní nomenklatura aktuálně obměňována a doplňována a expozice jsou rozmístěny podle hlavních oborů. Jsou to zejména: zdroje tepla a odvody spalin, rozvody, armatury, služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky, vytápění, potrubní rozvody, armatury, instalace v budovách, čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory, klimatizace, větrání, čištění, odsávání a sušení vzduchu a plynů, úprava vody, chlazení, zdravotní technika a zařizovací předměty, izolace, montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce, ekologické a úsporné využití energie, informatika a poradenství pro podnikatele i pro občany. To vše vhodně doplňuje měření, regulace, automatizace, počítačová technika a elektronika.

Nomenklatura veletrhu věnuje pozornost také problematice přechodu od tuhých paliv k ekologicky čistým zdrojům energie. Je významným přínosem nejen pro rozvoj trhu v této oblasti, ale i pro seznámení s technologiemi a postupy, které v zahraničí výrazně přispěly ke zlepšení životního prostředí při snižování energetické náročnosti v oblasti vytápění. Obchodní úspěchy zúčastněných firem se zajisté projeví i v kvalitě životního prostředí v České republice.

Na veletrhu se již tradičně představí největší a nejznámější firmy, ale i mnoho malých a nových firem z tuzemska i zahraničí. Mnozí přijdou na veletrh s novinkami. Většina z nich je však tají, aby byly pro návštěvníky překvapením.

Veletrhy Aqua-therm pokaždé doprovází odborný program s účastí předních evropských expertů. Konají se také semináře, firemní dny i mezinárodní konference, které jsou zaměřeny především na úspory energie, moderní technologie, kvalitu životního prostředí a evropskou legislativu.

Veletr Aqua-therm International Praha 2002 bude přístupný od úterý do pátku mezi 10. a 18. hodinou a v sobotu od 10 do 16 hodin. Návštěvníci si mohou zakoupit názorný katalog. Další informace o veletrhu, doprovodném programu a připravovaném dění na Výstavišti lze získat u pořadatele veletrhu na stránkách www.ppa.cz

(vc)

Inzerce zpět