Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Apriorní znalost pro počítačový návrh adaptivního řízení

číslo 10/2002

Apriorní znalost pro počítačový návrh adaptivního řízení

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
LQG adaptivní regulátor,
klasifikace apriorní informace,
bayesovské odhadování,
fiktivní, reálná a simulovaná data,
frekvenční charakteristika.

Natalia Khaylova, Miroslav Kárný, Petr Nedoma, Jindřich Bůcha,
Oddělení adaptivních systémů, Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky
(khailova@utia.cas.cz, school@utia.cas.cz)

Lektoroval: prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.,
Ústav teorie řízení, Institut informačních technologií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
(bobal@ft.utb.cz)

Inzerce zpět