Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

„Antivibrační“ podavače AFAG

číslo 12/2004

„Antivibrační“ podavače AFAG

Vibrační podavače – ať už spirálové nebo lineární – zná asi většina lidí pohybujících se v oblasti montáže a automatizace. Ale antivibrační?

Nebudeme vás dlouho napínat. I podavače firmy AFAG pracují na osvědčeném vibračním principu. Součásti se díky zrychlení, které jim uděluje vibrující podavač, v jednom směru pohybují ochotně, a to dokonce i do kopečka. Cestou po spirále se hezky natáčejí, rovnají, řadí a ty nevyhovující odpadávají.

Obr. 1.

Princip patentovaného antivibračního řešení spočívá v tom, že vibrační pohon obsahuje vyvažovací zařízení, které omezuje škodlivé chvění, přenášející se u konvenčních zařízení do rámu nebo do okolí. A vibrace jsou až na vzácné výjimky škodlivé vždy – způsobují vzájemné ovlivňování a ztrátu výkonu jednotlivých podavačů, hluk, nepřesnosti ostatních zařízení atd.

Výhody eliminace chvění vibračních podavačů jsou tedy jasné:

  • vibrace se nepřenášejí do rámu,
  • zařízení se vzájemně neovlivňují,
  • podavače mají vysokou přesnost na styčné ploše,
  • podavače mohou být upevněny k rámu, odpadá tak seřizování po údržbě,
  • eliminace vibrací má kladný vliv na pracovní prostředí.

K tomu přidává firma AFAG návrh a výrobu zásobníků metodou prostorového modelování CAD/CAM, pomocí níž je spirálová dráha navržena i vyfrézována s přesností až 0,01kových polotovarů. Tím je dosaženo maximální efektivity selekce a orientování dílů. Nezanedbatelným aspektem je i výrazné zlevnění při opakování zakázky nebo při požadavku na dodávku několika stejných zařízení.

EXACTEC, tel.: 485 151 447, fax: 485 152 855, e-mail: info@exactec.com, http://www.afag.cz

Inzerce zpět