Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Anotace knihy: Proměny české energetiky

Kubín, M.: Proměny české energetiky (Historie – Osobnosti – Vědecko-technický rozvoj).
 
Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Praha, 2009, 614 str., 1 383 obr., ISBN: 978-80-254-4524-2, náklad 2 000 výtisků, cena 1 320 Kč (včetně DPH) + balné a poštovné.
 
Autorem knihy je Ing. Miroslav Kubín, DrSc., energetický, ale i energický odborník a úspěšný manažer, který celý svůj produktivní život zasvětil práci pro rozvoj a spolehlivé fungování československé energetiky i pro její úspěšné zapojení do mezinárodní spolupráce v tomto oboru. Jde o neopakovatelné dílo, které v širokém věcném i časovém rozpětí mapuje vývoj odvětví energetiky a s ním spjatých oborů od počátku energetiky v českých zemích až po rok 2008. Autor se osobně podílel jak na významných koncepčních materiálech rozvoje elektrizační soustavy a soustav centralizovaného zásobování teplem, tak i na realizaci významných projektů a na vrcholovém řízení energetické společnosti zodpovědné za rozvoj a spolehlivý provoz elektráren a přenosové i distribuční soustavy České republiky.
 
V knize je v osmi kapitolách popsán postupný rozvoj československé elektrizační soustavy, vývoj jejích organizačních struktur a systémů jejího řízení i vývoj legislativy tohoto oboru. Autor nezapomíná ani na mezinárodní spolupráci v energetice a na vztah energie a životního prostředí. V knize je dokumentována také historie vývoje a výroby technických zařízení pro energetiku a postupné změny jejich technických parametrů, vývoj uhelných i moderních zdrojů energie, včetně vývoje jaderného výzkumu a jaderné energetiky. Jedinečná je stať o významných osobnostech, které se zasloužily o rozvoj, inovace a spolehlivé fungování energetických soustav a systémů jejich řízení, včetně významných pedagogů, kteří vychovali mnoho špičkových odborníků pro toto odvětví a podíleli se i na výzkumných pracích v oboru energetiky.
 
Knihu lze objednat na adrese: redakce časopisu Energetika, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, e-mail: redakce.energetika@csze.cz, tel.: 266 753 581.

(fp)