Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Anotace knihy: Havárie řídicích systémů: příčiny a prevence

číslo 1/2005

Anotace knihy: Havárie řídicích systémů: příčiny a prevence

Kolektiv autorů: Out of control: why control systems go wrong and how to prevent failure. HSE Books, Sudbury, 2003, ISBN 071762192-8, HSE ref. HSG 283, 85 stran, cena 11,95 GBP.

Havárie řídicích systémů z 60 % nastávají z příčin, které do nich byly „zabudovány„ před zahájením vlastního provozu. To je jeden z poznatků uvedených v útlé knížce vydané péčí britského Úřadu pro zdraví a bezpečnost (U. K. Health and Safety Executive – HSE; http://www.hse.gov.uk, záložka New publications). V publikaci jsou analyzovány příčiny dvanácti havárií řídicích systémů, které měly za následek smrt, ztrátu části těla, uvěznění či ozáření lidí, únik plynu apod., a je podrobně ukázáno, jak bylo možné vzniku těchto poruch předejít. Stručněji je pojednáno o ještě dalších 22 událostech tohoto druhu.

Překvapivý závěr je, že v patnácti z celkem 34 analyzovaných případů, tj. ve 44 %, bylo prvotní příčinou havárie nedostatečné zadání. V ostatních případech byly prvotními příčinami změny provedené v řídícím systému po předání a uvedení do provozu (20 %) a dále chyby v projektu a při instalaci (15 %), při provozu a údržbě (15 %) a při instalaci a uvádění do provozu (6 %).
[Control Engineering Europe, 2004, roč. 5, č. 4 (září).]

(kp)