Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Anotace knihy: Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje

číslo 7/2004

Anotace knihy: Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje

Kolektiv autorů: Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje. Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2004. 138 stran, náklad 500 ks, cena 160 Kč.

Úřad průmyslového vlastnictví vydal letos v dubnu publikaci Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje, která je překladem z materiálů Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), sídlící v Ženevě. Cílem knihy je pomoci malým a středním podnikům v průmyslové sféře využívat systém ochrany duševního vlastnictví pro zlepšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Publikace je rozdělena do tří hlavních kapitol:

  • ochrana duševního vlastnictví,
  • licence k právům duševního vlastnictví,
  • vymáhání práv duševního vlastnictví.

V závěru práce jsou tři přílohy s algoritmem pro ochranu vynálezů, srovnávacími tabulkami k ochraně a se seznamem webových stránek WIPO.

Kniha umožňuje základní orientaci v uvedené problematice a v možnostech týkajících se tržního rozhodování. Informace o jednotlivých kategoriích duševního vlastnictví se zaměřují na jejich podstatu a nejobecnější, zjednodušené mezinárodně uznávané rysy evropského typu práva s odkazem na některé specifické rysy práva duševního vlastnictví v USA. Jsou zde obsaženy i četné odkazy na nejdůležitější webové stránky a e-mailové adresy, kde lze snadněji než ve specializovaných knihovnách nalézt a získat různé podrobnosti a aktualizace, jakož i vazby a klíčová slova pro další studium.

-kš-

Inzerce zpět