Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Anotace: Embedded networking with CAN and CANopen

číslo 4/2004

Anotace: Embedded networking with CAN and CANopen

PFEIFFER, O. – AYRE, A. – KEYDEL, CH.: Embedded networking with CAN and CANopen. CiA, Erlangen 2004. 350 stran, cena 50 euro (bez DPH).

Anglicky psaná kniha vydaná sdružením CAN in Automation (CiA) je věnována detailům sběrnice CAN (Controller Area Network) a jejího protokolu vyšší vrstvy CANopen, a to zejména z pohledu vestavných (embedded) sítí. Obsahuje všeobecný přehled problematiky vestavných sítí a popis primárních funkcí nabízených protokolem CANopen. Pro vývojáře, kteří chtějí s použitím komerčně dostupných komponent konstruovat své vlastní uzly sběrnice CANopen, je popsán způsob jejího konfigurování i činnosti. Připojena je také rozsáhlá referenční část s knihovnou věnovanou slovníku objektů (Object Dictionary). Protože jsou v ní uvedeny hlavní přínosy a objasněna omezení dotyčných protokolů, je kniha vhodná i jako vodítko k posuzování vhodnosti sběrnic CAN a CANopen pro konkrétní použití v praxi. Současně je v knize diskutována početná množina aplikací sběrnic CAN a CANopen a jsou zde uvedeny pokyny pro návrh vestavných sítí založených na těchto protokolech.

Knihu lze zakoupit v internetovém obchodu CiA (www.can-cia.org/services/order.html) nebo objednat faxem (+49-9131-69086-79).
[Informace CiA, březen 2004.]

(kp)

Inzerce zpět