Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Analyzátorová sonda AS01 pro kotle s přetlakovým hořákem

Plynová zařízení v provedení s přetlakovým hořákem („turbo“) vyžadují pro svůj správný chod seřízení tlakových poměrů. K tomu se používají analyzátory, které umožňují kontrolovat složení spalin vycházejících ze spotřebiče. Firma J. T. O. System, s. r. o., vyvinula pro seřizování malých plynových zařízení jednoduchou analyzátorovou sondu AS01.
 
Sonda AS01 je ve spolupráci s přenosným detektorem plynů GD500 (viz Automa, 2004, č. 12) určena k nastavení plynových hořáků s využitím výsledků rozboru odcházejících spalin. Vnitřní pumpa odebírá prostřednictvím pružné hadičky vzorek spalin z kouřovodu a po zchlazení a částečném vysušení je plyn veden do měřicí komůrky. V sondě jsou zabudována dvě čidla plynu pro měření koncentrace kyslíku (0 až 25 %) a oxidu uhelnatého (0 až 2 000 ppm) a několik snímačů teploty (pro měření teploty spalin do 400 °C a teploty okolí do 50 °C).
 
Další veličiny potřebné k nastavení spotřebiče jsou dopočítávány podle obecně (normou) daných vztahů: u sondy AS01 se dopočítává obsah oxidu uhličitého podle druhu spalovaného plynu, účinnost spalování, komínová ztráta a koeficient přebytku kyslíku. Naměřené a vypočítané hodnoty je možné ukládat do vnitřní paměti přístroje GD500 a poté přenést do osobního počítače.
 
Sonda AS01 se vyznačuje jednoduchou obsluhou, pevným kovovým krytem a nízkou cenou. Údržba přístroje je poměrně snadná a týká se především péče o vestavěné akumulátory a udržování nasávacích cest a vnitřní komory v čistotě a suchu.
 
Doplnění sortimentu sond přístroje GD500 touto položkou rozšířilo možnosti jeho využití pro komplexní servisní zásahy i do oblasti menších kotlů „turbo“.
 
J. T. O. System, s. r. o., tel.: 571 843 343, 602 546 347, e-mail: posta@jto.cz, http://www.jto.cz