Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Analytické nástroje jsou kritickou součástí transformace průmyslu

Společnost LNS Research ve spolupráci s asociací MESA International (Manufacturing Enterprise Solutions Association) společně zveřejnily studii Analytics That Matter in 2020: A New World. Elektronická kniha je další ze studií, které LNS a MESA začaly publikovat před již více než deseti lety. Ukazuje na kritický význam analytických nástrojů pro úspěšnou transformaci průmyslu.

Na studii se podíleli výrobci z různých oborů. Ukazuje, kde mají průmyslové organizace slabá místa a jak dlouhá cesta vede k dosažení provozní dokonalosti. Na základě průzkumu, který LNS Research a MESA opakují každé dva roky, se ukázalo, že počet společností, jež používají formální analytický program, vzrostl o 52 %. Autor analýzy Andrew Hughes z LNS Research ale konstatoval, že nástroje jsou využívány zejména k diagnostice a predikcím, ale v oblasti preskriptivních funkcí vzrostlo používání analytických nástrojů jen o 39 %.

V nové analýze je též zhodnocen vliv opatření proti nemoci covid-19 na výrobce a jejich transformační iniciativy.

Analýza hodnotí mj. tato témata:

  • proč jsou analytické nástroje důležité pro transformaci průmyslu,
  • které typy analytických nástrojů jsou přehlíženy a proč by se na ně výrobci měli zaměřit,
  • jaký je vliv opatření proti covidu-19 na využívání analytických nástrojů v průmyslu,
  • proč jsou důležité datové modely a jak vytvořit správný model,
  • jaké role jsou pro úspěšné používání analytických nástrojů rozhodující a jak efektivně sdílet informace s majiteli firmy,
  • proč je důležité nejen přidávat další analytické funkce do celkového mixu.

Analýzu je možné zdarma získat na https://blog.lnsresearch.com/analytics-that-matter-in-2020-a-new-world.   

(Bk)