Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Analogové převodníky MINI Analog

číslo 3/2005

Analogové převodníky MINI Analog

Firma Phoenix Contact rozšířila svoji nabídku analogových převodníků o čtrnáct inovovaných typů nazvaných Mini Analog. Mají jednotný tvar šířky pouhých 6 mm, což významně spoří prostor v rozváděči. Obr. 1. Díky malé výšce je lze použít i v instalačních krabicích s výškou 120 mm. Převodníky mají velmi malou spotřebu, výborné přenosové vlastnosti a dlouhou dobu života. Zajímavou novinkou je konektor ve spodní části krabičky, jenž je určen pro rozvod napájení řady převodníků umístěných vedle sebe na standardní liště DIN (viz obrázek).

Na krabičce je celkem osm připojovacích svorek. To umožňuje velmi flexibilně volit zapojení podle potřeb dané úlohy. Svorky jsou buď šroubové, nebo pružinové. Typy převodníků lze velmi snadno nastavovat prostřednictvím přepínačů DIP.

Převodníky Mini Analog tvoří kompletní řadu výrobků. Jsou mezi nimi: nastavitelné a jednoúčelové oddělovače signálů, zesilovače signálů, jedno- a dvoukanálové pasivní oddělovače napájené z obvodu, převodník pro čidlo Pt100 se dvou-, tří- a čtyřvodičovým připojením, převodníky termočlánků typu J a K a spínač limitních hodnot.

Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401, e-mail: phxc.kucera@volny.cz, http://www.phoenixcontact.com