Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Analogové modemy Insys v průmyslovém provedení

číslo 8/2006

Analogové modemy Insys v průmyslovém provedení

Průmyslové aplikace, které vyžadují dálkovou správu, dohled, aktualizace a nahrávání nového firmwaru do PLC, se neobejdou bez komunikačního převodníku (modemu), který prostřednictvím telefonní sítě (analogové, GSM, GPRS, EDGE) dokáže prodloužit sériovou linku RS-232 kamkoliv na světě.

Obvyklá řešení

Je-li na místě dostupná analogová pevná linka, je nejjednodušší použít analogový modem. Velmi často dnes firmy ještě používají analogové modemy z kvalitnějších řad spotřební elektroniky, které sice mnohdy vyhoví z hlediska krátkodobé funkčnosti, ale při pohledu na dlouhodobý provoz (365 dní v roce bez přestávky) dostačující zdaleka nejsou. Bývají vyráběny zejména v Číně z levných součástek, vybíraných tak, aby přístroj při občasném používání vydržel dostatečně dlouhou dobu. Co ale takový modem udělá, bude-li pracovat v nepřetržitém provozu? Použité elektrolytické kapacitory a další kritické součástky málokdy odpovídají požadavkům, které jsou na modem v průmyslovém rozváděči kladeny. Chybějící hardwarová ochrana proti „zaseknutí“ modemu, tzv. watchdog, je většinou samozřejmostí.

Obr. 1.

Výhody modemů Insys

Uvedené skutečnosti ukazují, že modemy pro PLC by měly být na trochu lepší úrovni. Firma Insys průmyslové modemy již mnoho let vyrábí a výrobky této řady jsou podle toho propracované. Nejde o produkty z Číny a Tchaj-wanu. Insys při vývoji pečlivě volí součástky i výrobní technologie tak, aby výsledkem byl opravdu kvalitní přístroj.

Technická podpora a zázemí jsou pro zákazníky firmy Insys samozřejmostí. Běžnou praxí je např. možnost bezplatného zapůjčení modemů na vyzkoušení. Zákazník se tak mj. přesvědčí, že výrobek, který je určen pro montáž na lištu DIN do průmyslového prostředí rozváděčů a konfiguruje se jednoduše pomocí standardního konfiguračního softwaru, zkrátka budí větší důvěru již na první pohled. Mnohdy při realizaci samotné aplikace velmi pomůže i česká dokumentace, popř. kompletní seznam AT příkazů. V případě specifických požadavků či problémů lze kdykoliv kontaktovat pracovníky firmy Insys, kteří dokážou během krátké doby odborně poradit a zjistit požadované informace pro programátory a techniky, kteří produkty Insys programují a uvádějí do provozu.

Specifické vlastnosti modemů Insys

Modemy Insys disponují kromě samotného prodloužení sériové linky RS-232 podle konkrétního typu vybraného přístroje také dalšími funkcemi. Napájecí napětí se pohybují od 10 do 60 V, v sortimentu jsou i modemy, které lze napájet přímo síťovým napájecím napětím 230 V. Velmi zajímavé mohou být pro specifické aplikace i integrované binární vstupy a reléové přepínací výstupy.

Integrované binární vstupy je možné využít k odesílání zpráv SMS přímo z modemu. Tato funkce je dostupná u modemů pro analogovou pevnou linku i u přístrojů pro síť GSM. Odeslání zprávy SMS se v tomto případě účastní pouze sám modem, není zapotřebí žádné další zařízení, které by modem ovládalo např. AT příkazy. Při aktivaci pulsního režimu lze tímto způsobem odeslat z jednoho vstupu až dvacet zpráv. Odesílání zpráv SMS pomocí AT příkazů je standardní funkcí většiny modemů Insys.

Obr. 2.

Obr. 1. Insys Modem Small
Obr. 2. Insys Modem Small s rozhraním USB

Velkou výhodou je někdy možnost využití reléových výstupů. Jde o tříkontaktní relé, ovládaná dálkově tóny DTMF a příchozími zprávami SMS. Díky této možnosti lze na dálku vypnout, odstavit nebo např. restartovat vzdálený prvek. Přístroje pro síť GSM umožňují po vyhodnocení zprávy SMS ve speciálním tvaru reléovým výstupem vygenerovat definovanou sekvenci pulsů. Tato funkce pulsního ovládání výstupů je užitečná při předávání povelů řídicímu automatu. Příklad: dva impulsy – spustit čerpadlo č. 2, tři impulsy – vypnout čerpadlo č. 2 apod. Takto je možné předat na dálku pomocí zpráv SMS až dvacet povelů. Modem může zpět odesílat odpovědi o úspěšném nebo neúspěšném vykonání povelu.

Insys Modem Small

Insys Modem Small (obr. 1) je řada modemů cenově srovnatelných se spotřební elektronikou, ale v kvalitě odpovídající požadavkům použití v průmyslu. Modemy mají omezené funkce pouze pro čistou datovou komunikaci a omezený rozsah napájecího napětí (12 až 24 V DC). Tato řada je určena pro uživatele, kteří nechtějí žádné vstupy ani výstupy, stačí jim uvedený rozsah napájecích napětí (ten je pro drtivou většinu úloh zcela vyhovující) a kteří potřebují na modemu trochu ušetřit. Zákazník ovšem obdrží plnohodnotné průmyslové řešení (určené k montáži na nosnou lištu DIN), včetně již zmíněné technické podpory a konfiguračního softwaru. V této řadě bude nově dostupný i analogový modem s rozhraním USB.

Dostupnost

K výrobkům řady Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných AT příkazů. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE. Pro ČR je v Plzni zřízena pobočka Insys Microelectronics CZ, s. r. o., která zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků, bude se dále věnovat vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat v měřicí a řídicí technice a inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.cz