Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Amper 2016 ukáže vyhlídky v oboru automatizace

Největší výstavní akce v oborech elektrotechnika, elektronika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ve středoevropském regionu, veletrh Amper, se bude konat od 15. do 18. března 2016 na brněnském výstavišti v moderních halách P, F a V. Veletrhu se opět zúčastní stovky vystavovatelů z desítek technických oborů a uskuteční se zde tisíce obchodních setkání. Na četných seminářích zazní mnoho zajímavých přednášek a na veletrh přijedou desítky tisíc návštěvníků. I takto lze stručně shrnout základní atributy veletrhu, jehož 24. ročník se opět stane svátkem všech odborníků, obchodníků a profesionálů v oboru.

 
Manažeři a obchodníci se již mnohokrát osobně přesvědčili, že veletrh Amper je vynikající příležitostí k navazování nových obchodních vztahů s potenciálními zákazníky či dodavateli a příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. To jsou další pádné argumenty, proč mít svou vlastní firemní expozici na veletrhu Amper.
 
Veletrh Amper je nejen místem, kde se prolíná nabídka s poptávkou po zboží a službách v oboru, ale i vstupní branou začínajících firem do obchodních kruhů. Pro začínající firmy, tzv. startupy, je připravena společná expozice Amper Start Up.
 
Také v nadcházejícím ročníku budou organizátoři ze společnosti Terinvest poskytovat tradiční služby pro vystavovatele a návštěvníky. Aktuální informace vztahující se k přípravám veletrhu je možné sledovat na webových stránkách www.amper.cz, kde jsou rovněž uvedeny informace o současných cenách za pronájem výstavní plochy a dokumentace pro přihlášení na veletrh.
 

Zlatý Amper – přihlášky již nyní

Ani letos nebude chybět soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu Zlatý Amper. Vystavovatelé se již nyní mohou přihlásit se svými produkty do soutěže a ucházet se o tuto významnou cenu nebo čestné uznání. Přihlášené exponáty bude hodnotit komise složená z předních odborníků z České republiky a Slovenska. Tak jako každý rok, bude i v roce 2016 připraven bohatý doprovodný program, který bude probíhat po celou dobu konání veletrhu.
 

Fórum automatizace

V pavilonu V bude stejně jako v loňském roce vytvořen přednáškový prostor, Fórum automatizace s podtitulem „Automatizace v měnícím se světě průmyslu“. Přímo na výstavní ploše bude možné poslechnout si přednášky o výrobcích, zajímavých projektech a výzkumných úlohách v oblasti průmyslové automatizace. Návštěvníci se mohou těšit na diskuse o úlohách, s nimiž se v praxi setkávají, o trendech vývoje a nových řešeních.
 

Pohled zpět, na Amper 2015

Předchozí ročník veletrhu navštívilo na 44 500 návštěvníků, kteří zhlédli expozice 600 firem na výstavní ploše pokrývající téměř 30 000 m2. Na veletrhu se prezentovalo celkem 124 zahraničních vystavovatelů z 21 států. Mezi nejvíce zastoupené země patřilo Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko a Švýcarsko.
(Terinvest, spol. s r. o.)
 
 

Obory zastoupené na veletrhu Amper 2016

 • elektroenergetika – výroba, přenos a distribuce elektrické energie
 • vodiče a kabely
 • elektroinstalační technika a inteligentní elektroinstalace
 • osvětlovací technika
 • elektrotepelná technika
 • pohony, výkonová elektronika, napájecí soustavy
 • elektronické součástky a moduly
 • optické a fotonické součástky a zařízení
 • měřicí a zkušební technika
 • automatizace, řízení a regulace
 • zabezpečovací technika
 • komunikační technika
 • nářadí, pomůcky a vybavení
 • výrobní zařízení a komponenty pro elektroprůmysl
 • služby, média a instituce
 
Obr. 1. V roce 2015 vzbudil veletrh Amper velkou pozornost u návštěvníků (pohled do haly P)
Obr. 2. V hale V je na veletrhu Amper již tradičně vystavována automatizační technika (pohled do stánku B+R automatizace)