Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

AMA chystá Sensor+Test 2007

AMA chystá Sensor+Test 2007

Na zajímavý vývoj senzoriky ve střední Evropě upozornili představitelé odborného svazu pro senzoriku AMA na setkání s odborným tiskem koncem února v Norimberku. Cílem setkání bylo také přiblížit přípravy na veletrh Sensor+Test, který AMA pořádá ve dnech 22. až 24. května 2007 na výstavišti v Norimberku.

Perspektivy senzoriky

Podle J. W. Steinebacha, který vykonává funkci pokladníka AMA, byl rok 2006 pro senzoriku v Německu vynikající ve třech ohledech: ve vývoji obratu, investicích a nových pracovních příležitostech. Obrat v oboru senzoriky vzrostl oproti předchozímu roku o 12 % (obr. 1), investice se zvýšily průměrně o necelých 10 % a v oboru bylo během minulého roku vytvořeno více než 10 800 pracovních míst pro kvalifikované pracovníky.

Obr. 1.

Obr. 1. Meziroční navýšení obratu oproti předchozímu roku u německých firem v oboru senzoriky (zdroj: AMAFach verband für Sensorik)

Předseda AMA, prof. Florian Solzbacher, upozornil na to, že senzorika těží z toho, že ve střední Evropě jsou hustě rozmístěny firmy, které využívají kompletní sortiment měřicí, procesní a automatizační techniky. Díky rozmanitosti používaných principů lze dnes optimálně vyřešit každou měřicí úlohu. Všechny principy měření, které se úspěšně uplatnily na trhu, se již podařilo převést do mikrosystémového provedení. V nabídkách výrobců měřicí techniky se však senzory této konstrukce vyskytují zřídka. Příčinou je podle pana Solzbachera přílišná samozřejmost, s níž senzorika mikrosystémovou techniku akceptovala. Většímu rozšíření mikro- a nanotechnologií by prospěla větší pozornost ze strany odborného tisku. Pro uplatnění nové techniky jsou rozhodující požadavky uživatelů nebo zákazníků, které je nutné o nové technice informovat.

Tab. 1. Výrobky nominované na ocenění Innovationspreis 2007

Výrobek Miros – mikromechanický senzor kyslíku využitelný pro měření zplodin ve spalovacích motorech

Předkládající firma

Miros – mikromechanický senzor kyslíku využitelný pro měření zplodin ve spalovacích motorech

ABB AG Research Centre, ABB Automation GmbH, SRN

Miniaturní optický senzor se samočisticí funkcí pro měření sazí a teploty ve spalovacích komorách interních motorů Miniaturní optický senzor se samočisticí funkcí pro měření sazí a teploty ve spalovacích komorách interních spalovacích motorů

Kistler Instruments AG, Sensoptic SA, Švýcarsko

HoloChip – miniaturní optický spektrometrický senzor se syntetickým holografickým zrcadlem

OptoSense AS, Sintef, Tomra Systems ASANorsko

Analýza plynů pomocí laserové fotoakustické funkce

PAS-Tech GmbH, Zarentin, SRN

Veletrh Sensor+Test 2007

Čtrnáctý ročník veletrhu Sensor+Test, přední přehlídka světové senzoriky, měřicí a zkušební techniky, představí nabídku 550 vystavovatelů z 25 zemí. Stejně jako loni bude jedna hala využívána jako tzv. Action Area – bude totiž vyhrazena konkrétním ukázkám měřicí a snímací techniky přímo v provozu. Již tradičně se v době veletrhu uskuteční třináctý ročník konference Sensor, na níž budou diskutovány trendy a aktuální vývoj ve všech oborech senzoriky. V rámci této konference bude uspořádáno fórum mikrosystémové techniky.

Premiéru bude mít v průběhu veletrhu Sensor+Test akce nazvaná GESA Expertforum 2007, jejímž tématem bude experimentální strukturální analýza při sledování stavu konstrukcí a zařízení, ale i strojů a vozidel. Společnost GESA, působící v rámci VDI/VDE, chce představit zkušenosti z praxe a nové postupy ve slibně se rozvíjejícím oboru sledování stavu (condition monitoring).

Odborný svaz pro senzoriku AMA

Profesní organizace AMA Fachverband für Sensorik, e. V., vznikla z iniciativy převážně malých a velmi malých německých podniků zaměřených na senzoriku, které hledaly způsob, jak si vyměňovat názory a organizovat společné aktivity. Proto založily na konci roku 1980 organizaci pod názvem Arbeitsgemeinschaft MesswertAufnehmer (AMA). Dnes má AMA 420 členských organizací z průmyslu a výzkumu převážně v německy mluvícím prostoru a stala se komunikačním centrem a zájmovým zastoupením všech, kteří působí ve výzkumu, vývoji, výrobě, distribuci a servisu senzoriky. Vedle německých, rakouských a švýcarských firem zde působí i několik firem z Nizozemí, Norska, Belgie, Velké Británie a dalších zemí. Všechny členské firmy jsou podle zaměření uvedeny v seznamu na www.ama-sensorik.de. Zájemce o produkty nebo služby v něm může snadno najít požadované dodavatele. Výměna myšlenek a věcná práce členů AMA probíhají většinou ve výborech a pracovních skupinách, ale i ve vědeckých radách a diskusních kruzích organizace.

Na veletrhu Sensor+Test 2007 udělí svaz AMA již posedmé cenu za inovační výrobky, Innovationspreis 2007. Letos bylo do této soutěže přihlášeno 47 výrobků, z toho šestnáct ze zahraničí. Při vyhodnocování projektů se bere v úvahu stupeň jejich inovace a rozhodující je přínos pro uživatele. Pravidla stanovují, že ocenění jsou udělována výzkumníkům, a nikoliv organizacím. Z přihlášených výrobků nominovala porota na ocenění Innovations Preis čtyři projekty: dva z Německa a dva ze zahraničí (tabulka). Zajímavé je, že tři ze čtyř nominovaných projektů řeší na různém principu analýzu plynů, každý pro jinou aplikaci. Čtvrtý projekt je zaměřen na optimalizaci motorů vozidel s ohledem na ekologické požadavky. Odborný svaz pro senzoriku AMA vynaloží na odměny vítězům soutěže částku 10 000 eur. Tím chce ohodnotit vynikající aktivity výzkumu a vývoje v oboru senzoriky, jejichž výsledkem je technika s velmi dobrým uplatněním na trhu.

(ev)