Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Alternativní zdroje energie 2018

Konference alternativní zdroje energie 2018 se uskuteční 20. až 21. června 2018 v Kroměříži. Konferenci pořádá Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Alternativní zdroje energie, ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), s Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Solární asociací (SOA). Tato sdružení představují tři segmenty obnovitelných zdrojů energie: solární fototermické systémy, solární fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla. Odborným garantem konference je doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Mediálním partnerem je i časopis Automa. Hlavními tématy jsou:


  • budovy energeticky téměř nulové, nulové a plusové,
  • solární fototermické systémy,
  • fotovoltaické systémy v budovách,
  • tepelná čerpadla a využití energie prostředí,
  • využití biomasy v budovách,
  • akumulace energie,
  • úspory energie v provozu budov.
Vizí evropské směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU) je trend výstavby budov s minimální spotřebou energie. Tato vize představuje výrazný krok za hranici dosavadní představy pasivních domů a spočívá především v efektivním využití zdrojů energie a jejich kombinací. Současná česká legislativa zůstala v půli této cesty, s důrazem pouze na zateplení budov, zatímco využití obnovitelných zdrojů energie zůstalo stranou. „Téměř nulová budova“ v českém pojetí je dobře zateplená budova s plynovým kondenzačním kotlem. V létě 2016 však Evropská komise ve svém doporučení (doporučení komise EU 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny novébudovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie) pro státy EU ukázala, že takové řešení je více než pětkrát horší než původní záměr směrnice. Lze očekávat, že i v českém prostředí začnou obnovitelné zdroje energie hrát v budovách větší úlohu.


Konference přinese nové poznatky z výzkumu a vývoje obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukázky z monitorovaných realizací, ve kterých se daří významně snižovat spotřebu energie z konvenčních paliv, a seznámí s možnostmi ekonomicky funkčních řešení pro širší rozvoj ve výstavbě. Aktuální informace a přihláška jsou dostupné na www.azecr.cz.
(šm)