Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Algoritmus řízeného náhodného prohledávání a alternující heuristiky

číslo 1/2002

Algoritmus řízeného náhodného prohledávání a alternující heuristiky

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
stochastické algoritmy,
globální optimalizace,
řízené náhodné prohledávání – CRS,
asymptotická konvergence algoritmů,
heuristiky,
Matlab.

Ing. Josef Tvrdík, CSc.,
katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
tvrdik@osu.cz

Lektoroval:
prof. Ing. Jan Štecha, CSc.,
katedra řídicí techniky FEL ČVUT, Praha

Inzerce zpět