Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Akustický senzor pro aktivaci airbagů

číslo 11/2006

Akustický senzor pro aktivaci airbagů

Společnost Siemens VDO vyvinula nový akustický senzor CISS (Crash Impact Sound Sensor), který aktivuje airbag až dvakrát rychleji než starší snímače nárazu.

V současné době se k aktivaci airbagů používají různé snímače pracující na odlišných principech. Snímač v přední části vozidla snímá deformaci při čelním nárazu, snímače umístěné ve sloupku b (to je sloupek spojující podlahu a střechu vozidla v místě kabiny pro posádku) detekují deformaci při nárazu z boku. Navíc jsou součástí aktivačního systému senzory akcelerace a vibrací, které snímají intenzitu nárazu. Mezi nárazem a aktivací airbagu u těchto systémů uplyne až 30 ms.

Snímač CISS je vlastně snímač vibrací, ale na rozdíl od starších snímačů, které měří mechanické vibrace ve frekvenčním pásmu do 400 Hz, CISS analyzuje vibrace o frekvencích do 16 kHz. Tyto slyšitelné vibrace, způsobené deformací materiálu, se v materiálu šíří rychleji než vibrace nižších frekvencí, a snímač tak může reagovat rychleji. Po kladném vyhodnocení signálů z tohoto snímače a z akcelerometru jsou do 15 ms po nárazu přidrženy bezpečnostní pásy a aktivovány airbagy.
[Siemens Innovation News 06/2006.]

(Bk)