Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Aktivní redundantní moduly a diody pro procesní výrobu od společnosti Phoenix Contact

Osvědčené aktivní redundantní moduly Quint Oring a diody Quint jsou nově k dispozici také ve verzi do prostředí s nebezpečím výbuchu. Redundantní moduly, standardně používané v provozech se spojitou výrobou, značně zvyšují spolehlivost zařízení. Při propojení napájecích zdrojů těmito moduly nemá zkrat na výstupu jednoho zdroje vliv na připojenou zátěž.

Diody Quint se používají pro proudy až do 40 A při napětí 24 nebo 48 V DC. Odpovídají normě ČSN EN 60079-15 a mohou být instalovány do prostředí s nebezpečím výbuchu při požadavku na zařízení kategorie 3G. Při nainstalování redundantních kabelů je redundance zajištěna až k zátěži.

Moduly Quint Oring v provedeních 2 × 10 A (1 × 20 A) a 2 × 20 A (1 × 40 A) pro napětí od 18 do 30 V DC zvyšují provozní spolehlivost sledováním redundance zdrojů od výstupních svorek, přes napájecí kabely až k zátěži, identifikují kritické provozní stavy – např. i nesprávné zapojení kabelů nebo vadné kabely, což dosud nebylo možné – a včas je signalizují. Nově vyvinutá metoda ACB (Auto Current Balancing) dělí zatížení shodně mezi oba redundantní zdroje, čímž až zdvojnásobuje dobu jejich provozního života. Důležitou funkcí je i trvalé sledování výstupního proudu: jestliže jsou k redundantnímu zdroji napájení dodatečně připojeny další spotřebiče, může dojít ke ztrátě redundance. Modul v tom případě signalizuje přetížení a obsluha systému může ztrátu redundance okamžitě zjistit.

Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401,

e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz