Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Aktivity společnosti ABB směřují k digitalizaci

Na veletrhu Amper 2017 představila společnost ABB svůj program ABB Ability™, který propojuje zákazníky s průmyslovým internetem věcí. Program je založen na inteligentním cloudu, v němž jsou analyzována digitální data získaná z připojených zařízení. ABB již mnoho let vyrábí a instaluje inteligentní zařízení schopná předávat digitální data. Příkladem je snímač s označením Smart Sensor, který získal ocenění Zlatý Amper. Senzor se snadno umístí na žebrování nízkonapěťového elektromotoru a detekuje jeho provozní parametry, jako jsou tepelné namáhání, vibrace a hluk. Vyhodnocením těchto dat v cloudu lze zjistit aktuální zatížení stroje, poruchy ložisek, klece rotoru a další defekty ovlivňující životnost a požadavky na údržbu elektromotoru.

Své aktivity v oblasti digitalizace rozšířila společnost ABB také akvizicí španělského start-upu NUB3D, který se zabývá prostorovým (3D) skenováním při osvětlení bílým světlem. Cílem skenování je spolehlivě a přesně odhalovat odchylky rozměrů a geometrie při kontrole kvality a řízení výroby. Firma NUB3D se stane součástí jednotky Robotika v rámci divize ABB Robotika a pohony, potažmo nového globálního aplikačního centra pro 3D metrologii. ABB a NUB3D již úspěšně představily dvě plně robotizovaná automatická pracoviště FlexInspect a InspectPack, která využívají 3D senzory bílého světla od NUB3D pro kontrolu na výrobní lince i mimo ni.

(ev)