Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Advantys STB Telemecanique – přizpůsobí se vašim představám

číslo 11/2003

Advantys STB Telemecanique – přizpůsobí se vašim představám

Telemecanique, přední značka zařízení pro průmyslovou automatizaci, uvádí na trh nový výrobek s názvem Advantys STB (obr. 1). Jedná se o inteligentní systém distribuovaných vstupů a výstupů (I/O), jenž přinese svým uživatelům nemalou úsporu prostředků, které by jinak bylo třeba vynaložit na návrh, montáž a oživení systému I/O. Modulární konstrukce a široká škála I/O modulů, síťových adaptérů a příslušenství umožňují navrhnout systém I/O přesně podle uživatelových představ.

Obr. 1.

Stručně řečeno, Advantys STB je veskrze modulární systém I/O, elektroinstalace a napájení, který zajišťuje – ze současného pohledu tím nejefektivnějším způsobem – cílené řízení. Díky umístění I/O modulů co nejblíže snímačům a akčním členům radikálně klesají náklady na kabeláž a otevřená architektura vyžaduje k distribuci hodnot vstupních i výstupních veličin po celém zařízení jen jeden komunikační modul. Samozřejmá je možnost připojení k většině standardních komunikačních sběrnic.

Advantys STB je ideální platformou pro integraci systému řízení. Může být spojen s mnoha zařízeními značky Telemecanique, jako jsou operátorské panely XBT Magelis, spouštěče motorů TeSys, měniče frekvence Altivar nebo I/O moduly Advantys FTB a FTM s krytím IP67. Stejně tak lze připojit i mnoho zařízení třetích stran.

Každá sestava I/O potřebuje jeden komunikační modul umístěný na levé straně primárního segmentu sítě. Funkčně jde vlastně o bránu (gateway) mezi hlavním řídicím systémem (master PLC) a sběrnicí Advantys (Advantys bus – viz obr. 2). V současné době jsou k dispozici rozhraní pro sběrnice CANopen, DeviceNet, Ethernet, Fipio, Interbus, ModbusPlus a Profibus-DP. Sběrmice Advantys je založena na standardu CANopen, takže k ní lze jednoduše připojovat zařízení vybavená příslušným rozhraním. Komunikační modul obsahuje sériový port, ke kterému je možné kromě programovacího zařízení připojit i operátorský panel, což umožňuje jednoduše sledovat data v celém systému.

Zajímavostí jsou napájecí moduly zajišťující distribuci elektrické energie k snímačům a akčním členům a poté na příslušné I/O. Obě napájecí větve jsou na sobě nezávislé a poskytují napětí 24 V DC i 115 až 230 V AC. Segment sítě je zakončen buď terminátorem, jde-li o poslední segment sběrnice Advantys, nebo rozšiřovacím modulem pro připojení dalšího segmentu. Celkem lze k primárnímu segmentu připojit až šest rozšiřujících segmentů.

Doporučuje se, aby poslední rozšiřovací segment nebyl vzdálen od komunikačního modulu více než 15 m.

Moduly I/O se umísťují napravo od napájecího modulu a na jeden komunikační modul jich lze připojit až 32.

Obr. 2.

V současné době je k dispozici asi dvacet typů diskrétních a analogových I/O modulů s hustotou od jednoho do šesti I/O v modulu. Pro připojení zařízení I/O lze použít šroubovací nebo pérové svorkovnice. Všechny I/O moduly mohou být vyjímány a opět vkládány do systému bez odpojení jeho napájecího napětí, což umožňuje jednoduchou údržbu bez výpadků ve výrobě. Další specialitou je použití tzv. reflexních funkcí, které umožňují naprogramovat přímo v I/O modulu jednoduchou sekvenci s využitím základních booleovských funkcí, čítačů i časovačů. Toho lze využít k naprogramování chování systému v kritických situacích, např. při výpadku komunikace apod.

Celý systém se instaluje na lištu DIN (komunikační modul přímo a I/O moduly se vkládají do příslušných bází).

Pro maximální využití všech možností zařízení je dodáván konfigurační software Advantys STB, nabízející více než jen jednoduchý návrh systému. Jde o výkonný nástroj, podporující všechny fáze životního cyklu systému I/O od výběru komponent, přes oživení po diagnostiku a údržbu, a to takto:

  • navrhne celý systém I/O pro danou aplikaci včetně komunikací a zařízení třetích výrobců,

  • jednoduše nakonfiguruje skupiny I/O výběrem z katalogu modulů a vloží je do grafického editoru,

  • prověří celkový návrh systému a hlídá spotřebu energie a nastavení,

  • testuje I/O moduly v simulačním módu,

  • vytvoří dokumentaci ve formátu *.pdf nebo *.rtf,

  • pro dosažení maximální produktivity provádí nepřetržitou diagnostiku.

Podrobnější informace o systému Advantys STB lze nalézt na http://www.aut.schneider-electric.cz

Ing.Tomáš Knobloch,
marketing, Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11, fax: 02/24 81 08 49

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55, fax: 05/43 42 55 54

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět