Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Advantys STB – přizpůsobí se vašim představám

číslo 3/2005

Advantys STB – přizpůsobí se vašim představám

Značka Telemecanique společnosti Schneider Electric v minulém roce rozšířila nabídku výrobků pro svou unikátní koncepci Transparent ReadyTM o inteligentní systém distribuovaných I/O Advantys STB.

Také letos se v systému Advantys STB objeví několik novinek. Jedná se především o nové ekonomické provedení této základny s názvem Basic. Na rozdíl od provedení Standard nelze moduly řady Basic konfigurovat prostřednictvím softwaru Advantys, ke komunikačním adaptérům nelze připojit operátorský panel a napájecí zdroje pro I/O karty mají pouze jednu společnou sběrnici pro napájení vstupů a výstupů. Naproti tomu jsou tato omezení kompenzována nižší cenou. Modulární konstrukce a široká nabídka I/O modulů, síťových adaptérů a příslušenství tak umožní ještě lépe navrhnout systém podle potřeb zákazníka.

V současné době jsou nabízena komunikační rozhraní CANopen, DeviceNet, Ethernet, Fipio, Interbus, Modbus Plus a Profibus-DP. Komunikace na sběrnici systému Advantys je založena na standardu CANopen, takže k ní lze nejsnáze připojit zařízení s tímto rozhraním. Každý komunikační modul z řady Standard má zabudovaný sériový port, ke kterému je možné kromě programovacího zařízení připojit i libovolný operátorský panel komunikující protokolem Modbus. Na tomto panelu je možné sledovat i zadávat data nejen směrem k I/O systému Advantys, ale i směrem k nadřazenému řídicímu systému.

Obr. 1.

Obr. 1. Topologie systému Advantys STB

Napájecí moduly zajišťují přes I/O moduly distribuci napájení ke snímačům a akčním členům. Obě tyto napájecí větve jsou u řady Standard na sobě nezávislé a lze z nich tudíž napájet jak zařízení na 24 V DC, tak i 115 a 230 V AC. Řada Basic je napájena zdrojem s jednou napájecí větví společnou pro vstupy i výstupy.

V současné době je k dispozici asi 30 diskrétních a analogových I/O modulů s hustotou dva až šest I/O na modul. Pro připojení I/O zařízení lze použít šroubovací nebo pružinové svorkovnice. Celý systém se umísťuje na lištu DIN. Komunikační modul přímo, I/O moduly se vkládají do příslušných bází, které se mechanicky spojují a vytvářejí tak pevný základ systému.

Pravidla tvorby systému I/O jsou patrná z obr. 1. Základním celkem je tzv. ostrov, zajišťující zpracování I/O signálů z určitého technologického zařízení nebo jeho části. K nadřazenému PLC je ostrov připojen prostřednictvím komunikačního modulu a zvolené sběrnice. Ke komunikačnímu modulu lze připojit až 32 modulů I/O nebo speciálních modulů (čítače atd.). Ostrov lze s použitím rozšiřujících modulů dále rozdělit až na celkem sedm segmentů (základní a šest rozšiřujících). Aby byla na vnitřní sběrnici CANopen zajištěna rychlost přenosu nejméně 1 Mb/s, neměla by vzdálenost posledního segmentu od komunikačního modulu být větší než 15 m. Pokud jeden ostrov nestačí zvládnout požadovaný počet I/O, jednoduše se přidá další komunikační modul (moduly) a podle stejných pravidel se vytvoří další ostrov, popř. ostrovy modulů I/O, apod.

Obr. 2.

Obr. 2. S použitím Advantys STB lze integrovat nejrůznější zařízení

Advantys STB je ideální platformou pro integraci mnoha různých zařízení (obr. 2) z produkce Schneider Electric i třetích stran. Možnost připojit operátorský panel již byla zmíněna dříve. Silnou stránkou systému Advantys STB je ovládání motorů, a to prostřednictvím dvou speciálních modulů. Z jednoho lze ovládat až osm spouštěčů řady TeSys, druhý dokáže řídit až čtyři motory s použitím spouštěčů TeSys řady U – Ultima. Protože k jednomu komunikačnímu modulu systému Advantys lze připojit až 32 těchto modulů, nabízí se tím možnost ovládat z jednoho místa až 256 vývodů pro motory. A to ještě zdaleka není vše. Další možnost, jak připojit zařízení k systému Advantys, představuje rozšiřující modul CANopen. Ten tvoří v podstatě odbočku z vnitřní sběrnice CANopen. Na ni je možné připojit různá zařízení schopná komunikovat prostřednictvím protokolu CANopen, jako jsou např. měniče frekvence Altivar, softstartéry Altistart, pneumatické ventily Festo nebo I/O moduly Advantys FTB nebo FTM s krytím IP67.

Všechny I/O moduly v systému Advantys STB lze vyjímat a opět vkládat bez přerušení napájení systému; to umožňuje jeho jednoduchou údržbu bez přerušení chodu výroby. Další specialitou je použití tzv. reflexních funkcí, které umožňují naprogramovat přímo v I/O modulu jednoduchou sekvenci s využitím základních booleovských funkcí, čítačů i časovačů a tou pak vybavit některý z výstupů systému. Toho lze využít pro naprogramování chování systému v kritických situacích, jelikož reakční doba u těchto reflexních funkcí je 1 až 3 ms.

Systém Advantys STB se dokáže sám zkonfigurovat, ale pro maximální využití všech jeho možností je lepší použít konfigurační software Advantys (Advantys Software).

Jelikož obsahuje také komunikační adaptéry pro Ethernet se zabudovaným webovým serverem, je modulární systém I/O Advantys STB součástí řešení Transparent Ready. Nachází rovněž uplatnění i v systémech řízení inteligentních budov.

Podrobnější informace o systému Advantys STB lze nalézt na http://www.aut.schneider-electric.cz

Ing. Tomáš Knobloch,
Schneider Electric CZ, s. r. o., marketing

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Středisko služeb zákazníkům - tel.: 382 766 333
http://www.schneider-electric.cz