Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Advantech TREK-747 optimalizuje zásobování výrobní linky materiálem

V poslední době se lze stále častěji setkat s požadavky na počítače určené pro vestavbu do vozidel. Jde hlavně o aplikace z oblasti tzv. fleet managementu, skladové logistiky, digital signage. Pro tyto druhy úloh nabízí společnost FCC průmyslové systémy široké spektrum zařízení od několika výrobců. Může jít o samostatná PC, která autonomně pracují bez vizualizace. Pro úlohy vyžadující interakci s obsluhou lze tato PC doplnit o dotykové panely, popř. nabídnout zařízení all-in-one – dotykový panelový počítač. Mezi společné vlastnosti těchto zařízení patří široký rozsah pracovních teplot a napájecího napětí, odolnost proti vibracím a rázům, kompaktní tvar a propracovaná správa napájení, která umožňuje připojit napájení zařízení přímo na palubní síť vozidla. Díky správě napájení se nikdo nemusí starat o to, aby se počítač vypnul při poklesu napětí palubní sítě pod určitou hodnotu. Zároveň lze využít signál ze zapalovací skříňky k ovládání automatického spuštění a vypnutí PC s nastavitelnou délkou zpoždění. V některých úlohách lze pro některé typy využít moduly UPS pro zálohované napájení. Většina těchto zařízení je již od výrobce vybavena dostatečným počtem vstupů a výstupů, a jestliže něco chybí, lze to jednoduše doplnit: např. GPS, komunikační kartu pro WiFi nebo komunikační moduly GPRS/3G/HDSPA. Neobvyklé není ani vy­užití komunikačního portu CAN k napojení na řídicí jednotku vozidla, která může poskytovat mnoho důležitých informací.

Při použití odděleného systému (PC a LCD) uživatel určitě ocení jednoduché propojení PC a LCD. Jediný kabel nepřenáší pouze obraz, ale i zvuk, napájení, popř. i signál spouštěcího tlačítka celého systému.

Reálným příkladem použití je mobilní informační systém pro zásobování výrobní linky požadovaným materiálem. Úkolem bylo, aby obsluha linky měla možnost si prostřednictvím PC vyžádat ze skladu materiál rozvážený vysokozdvižným vozíkem. Vysokozdvižný vozík byl vybaven počítačem all-in-one TREK-743 od společnosti Advantech (obr. 1), který on-line chronologicky zobrazuje požadavky na materiál z jednotlivých linek. Obsluha linky si může stanovit čas, kdy má být materiál připraven. Systém umožňuje nastavovat priority pro jednotlivé záznamy, takže řidič vozíků dokáže operativně obsloužit linku, které např. hrozí zastavení z důvodu nedostatku materiálu.

Jádrem softwarového řešení je serverová aplikace, která se stará o přijímání a odesílání dat. Po získání dat od klientské aplikace jsou data vyhodnocena, odeslána a zobrazena na monitoru instalovaném ve vysokozdvižném vozíku. Ke komunikaci je využita lokální síť WiFi. Při výpadku signálu WiFi, způsobeném pohybem vozíku mimo dosah sítě, aplikační program funguje dál s uloženými daty, a jakmile se vysokozdvižný vozík vrátí do místa se signálem, jsou data okamžitě aktualizována. Obsluha vozíku má možnost jednotlivé požadavky editovat, potvrdit či zrušit. Požadavky se zobrazují v textové podobě v jednotlivých řádcích a v případě potřeby je informace zobrazena přes celý monitor. K dispozici jsou tyto informace: datum a čas požadavku, zadání a vyřízení, počet kusů, čas objednání a čas dodání. Požadavek na vyšší prioritu je zvýrazněn blikáním.

Veškeré požadavky a jejich vyřízení jsou zaznamenány v databázi a lze je v budoucnu využít k optimalizaci celého procesu.

V případě zájmu o podrobnější informace se zájemci mohou obrátit na jakoukoliv pobočku FCC průmyslové systémy s. r. o.

(FCC průmyslové systémy s. r. o.)

Obr. 1. Počítač all-in-one TREK-743 od společnosti Advantech