Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Adaptér mezi standardní snímače přiblížení a rozhraní IO-Link

Nové možnosti zejména při sledování a řízení otáček v technice pohonů a používání rychlých čítačů nabízí adaptér Simatic PX130C, umožňující připojit k řídicímu systému přes rozhraní IO-Link stan­dardní bezkontaktní snímače přiblížení. Adaptér s konektory a stup­něm krytí IP67 realizuje různé funkce úpravy a zpracování měřicího signálu i diagnostické funkce. Připojit lze až dva binární spí­nače nebo jeden analogový sní­mač přiblížení. Jeden ze dvou vstupů je digitální a druhý buď digitální, nebo analogový (mě­řicí rozsah 0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V). Použitelné jsou nejen snímače Siemens Simatic PX, ale také většina snímačů při­blížení jiných značek, které tak všechny mohou využívat před­nosti rozhraní IO-Link (např. možnost detekce a diagnostiky závady na dálku), aniž by vyžadovaly jakoukoliv úpravu. Adaptér se konfi­guruje ve standardním vývojovém prostředí (např. Step7 – PCT Tool) s použitím souboru IODD (IO-Link Device Description).
 
Adaptér Simatic PX130C je vhodný zejména pro složitější úlohy sledování a řízení otáček, sledování nečinnosti a skluzu či přepínání pohonů všech typů a sledování jejich rozběhu u nejrůznějších typů strojů a strojních zařízení (komponenty větrných i tepelných elektrá­ren, pásové i vibrační dopravníky, zkušební zařízení, velké pohony, výtahy, míchačky, čerpadla, větráky apod.). Univerzální přístroj nahra­zuje dosavadní přídavné moduly pro měření otáček a čítání v rozvá­děčích; odpadají rovněž zvláštní snímače pro měření rychlosti a zjiš­ťování směru otáčení.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@simens.com