Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

ADAM-6500: komunikační řadič s Windows CE.NET

číslo 11/2003

ADAM-6500: komunikační řadič s Windows CE.NET

Nový modul série ADAM-6000 otevírá zcela nové možnosti návrhu monitorovacích a řídicích systémů. Kompaktní počítač velikosti modulu ADAM (obr. 1) s operačním systémem Windows CE.NET lze snadno programovat, např. s použitím komfortního aplikačního prostředí Control Web 2000. Pětice sériových kanálů umožňuje připojit různé periferie, jako jsou čidla, čtečky magnetických karet nebo čárového kódu, programovatelné automaty (Programmable Logic Controller – PLC), regulátory apod. Dva z těchto kanálů jsou izolované sběrnice typu RS-485, z nichž ke každému lze připojit dalších až 256 jednotek (obr. 2). Jeden port 10/100MHz Ethernetu zabezpečuje komunikaci s nadřízenými systémy v počítačové síti a navíc umožňuje modul velmi jednoduše dálkově spravovat z kteréhokoliv počítače v síti (konfigurování, vkládání a vyjímání datových souborů, spouštění programů apod.). Vestavěný webový server modulu poskytuje další možnost: publikování zpracovaných měření v podobě grafických webových stránek.

Obr. 1.

Popis jednotky

ADAM-6500 je v podstatě klasický počítač založený na procesoru Strong-Arm 206 MHz s operačním systémem Windows CE.NET 4.2, jenž je určen pro průmyslovou automatizaci a řízení komunikace. K dispozici je pět rozhraní COM (tři RS-232, dvě RS--485 s automatickým řízením toku dat), umožňujících snadné napojení na technologii, a jedno rozhraní Ethernet pro komunikaci v prostředí počítačové sítě. Při použití vestavěné podpory komunikačního protokolu Modbus lze modul připojit k různým systémům typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), nezávisle na jejich výrobci.

Vestavěný systém Windows CE.NET umožňuje uživateli spouštět aplikace vyvinuté ve vyšších programovacích jazycích – jako např. Microsoft embedded VC++, ControlWeb apod. Modul lze na dálku konfigurovat, popř. jeho prostřednictvím sledovat řízenou technologii, jednak při použití servisního programu (komunikace prostřednictvím TCP/IP), který vytváří virtuální plochu modulu na vzdáleném PC, jednak prostřednictvím vestavěného webového serveru s využitím standardního internetového prohlížeče.

Operační systém je uložen na vnitřním disku flash s kapacitou 16 MB, kde je vyhrazen prostor pro aplikační programy do velikosti 3 MB. Navíc je modul opatřen paticí pro standardní polovodičový disk formátu karty CompactFlash (přístupnou po sejmutí krytu přístroje).

Obr. 2.

Programování jednotky

Operační systém Windows CE dovoluje vytvářet aplikační programy s využitím řady standardních prostředků, jako jsou Visual Basic, Visual C++, Microsoft Visual Studio apod. Výjimečný komfort pro programování poskytuje prostředí Control Web 2000. Grafické nástroje umožňují snadno definovat všechny potřebné funkce: přenosy dat včetně překladu protokolu zařízení připojených na vstupní sériové kanály, TCP/IP komunikaci do nadřazených systémů a databází, komunikaci ve formátu HTML/XML, sekvenční řidící funkce, záznamník událostí, zabezpečení a popř. již zmíněnou vizualizaci procesu na dálku.

Důležité je, že kód programu, který se pak přenese do modulu ADAM-6500 na paměťové kartě, se generuje téměř na stisk tlačítka. Navíc vývojové prostředí samo upozorňuje na omezení Windows CE a nedovolí použít funkce, které operační systém nepodporuje.

Modul ADAM-6500 lze využít zejména:

  • při řízení samostatných celků technologií s možností jejich dálkové správy,
  • při vizualizaci vzdálené technologie,
  • jako záznamník dat,
  • spolu s ADAM-5000 jako softPLC,
  • jako převodník dat z nižší vrstvy (plant floor) do vyšší (business floor),
  • v oboru automatizace budov.

(Future ICS)

FUTURE ICS a. s.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: 541 218 884
fax: 549 247 245
e-mail: ics@future.cz

Kloboukova 15
140 00 Praha 4 - Roztyly
tel. a fax: 267 912 097
e-mail: icspraha@future.cz
http://www.future.cz

Inzerce zpět