Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Achemasia 2004

číslo 7/2004

Achemasia 2004

Ve dnech 11. až 15. května se v Beijingu v Čínské lidové republice uskutečnil již šestý ročník mezinárodní výstavy a kongresu chemické, petrochemické a farmaceutické výroby a biotechnologií Achemasia 2004. Vystavovalo zde 414 firem z 25 zemí na celkové ploše 6 400 m2. Z nich bylo 167 čínských a 134 německých. S uctivým odstupem následovaly Austrálie (17 vystavovatelů), Velké Británie (15), Francie (14), USA (12), Švýcarsko (10) atd. Počet čínských vystavovatelů vzrostl oproti roku 2001 o 44 % a zahraničních o 20 %. Nabízeny byly především výstavba a vybavení závodů (41 % vystavovatelů), výrobní zařízení (33 %), petrochemie (25 %), výrobní zařízení pro farmacii (23 %), potravinářství (18 %) a prostředky ochrany životního prostředí (15 %), laboratorní a analytické přístroje a systémy (13 %), zařízení pro úpravu vody (11 %) a agrochemie (10 %). Vystavovatelé vesměs vysoce oceňují odbornou úroveň i zájem návštěvníků a pokládají účast na akci za vynikající příležitost k prosazení se na dynamicky rostoucím a vládou podporovaném čínském chemickém trhu. Na něm vedle zavedených velkých dodavatelů nachází svou příležitost i mnoho malých a středních podniků z průmyslově vyspělejších zemi. Nedílnou součástí akce je také odborný kongres, na kterém jsou tradičně prezentovány nové výsledky výzkumu a vývoje ve všech oblastech chemie, které Achemasia zahrnuje. Organizátory výstavy a konference Achemasia jsou německá Dechema e. V. z Frankfurtu nad Mohanem a její sesterská čínská organizace CIESC (Chemical Industry and Engineering Society of China). Další informace lze nalézt na http://www.achemasia.de
[Tisková zpráva Dechema e. V., 17. května 2004.]

(kp)

Inzerce zpět