Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

AC500-eCo – malé PLC vhodné pro OEM

Společnost ABB Stotz Kontakt GmbH rozšiřuje svou nabídku malých PLC úspěšné řady AC500-eCo. Řada je doplněna o osm modulů s reléovými výstupy a procesory s napájením 230 V AC. Všechny mají CPU 128 kB. Procesor PM554-R má 8 DI, 6 DO (relé) a napájení 24 V DC; procesor PM554-R-AC má 8 DI, 6 DO (relé) a napájení 100 až 240 V AC; procesor PM564-R má 6 DI, 6 DO (relé), 2 AI, 1 AO a napájení 24 V DC; a procesor PM564-R-AC má 6 DI, 6 DO (relé), 2 AI, 1 AO a napájení 100 až 240 V AC. V létě k nim přibudou verze procesorů s Ethernetem: vstupní modul DI571 s 8 DI a napájením 100 až 240 V AC; výstupní modul DO571 s 8 DO (relé); výstupní modul DO572 s 8 DO (triak) a napájením 100 až 240 V AC, 0,3 A a kombinovaný modul DX571 s 8 DI, 8 DO (relé). Proudová zatížitelnost relé je 2 A při 24 V DC nebo 100 až 240 V AC.
 
PLC řady ABB AC500-eCo jsou velmi vhodné pro malé úlohy s důrazem na cenu, především pro OEM. Rozšíření navíc umožní vytvořit sestavy používající jediné napětí 240 V AC pro napájení i signály.
 
Důležitým pozitivem je plná kompatibilita s vyšší řadou AC500 z hlediska softwaru (přenositelnost programů) i hardwaru (moduly eCo se mohou používat ve vyšší řadě AC500 a naopak moduly z vyšší řady se mohou využít pro složitější úlohy s procesory eCo).
 
Pro začínající uživatele je připraven tzv. Starterkit, který obsahuje procesor PM554, napájecí zdroj, vývojový software, programovací kabel a dokumentaci, to vše v pevné tašce. Doba prodeje tohoto startovacího balíku bude omezena.
 
VAE Prosys s. r. o., tel./fax: 596 616 555, e-mail: vaeprosys@vaeprosys.cz, www.vaeprosys.cz