Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Absolutní dotyková měřidla Acanto s bezdrátovým komunikačním modulem

Měření přesných dílů vyžaduje speciální měřicí zařízení. Je třeba se vyhnout chybám měření a zároveň mít měřené údaje k dispozici co nejrychleji ve všech krocích měření. Dotykové měřidlo HEIDENHAIN-ACANTO s absolutními hodnotami polohy a digitálním rozhraním EnDat poskytuje rychlé, přesné a spolehlivé měření. S měřidlem je možné navíc kromě standardního způsobu komunikovat i bezdrátově s dodatečným modulem SCM. 

Spolehlivá kombinace s rozhraním EnDat

Ke spolehlivosti měření dotykovým měřidlem Heidenhain-Acanto významně přispívá obousměrné rozhraní EnDat 2.2. Tímto rozhraním přenášejí měřidla nejen naměřené hodnoty, ale i další informace o kvalitě každého měřicího kroku, jako např. aktuální stav dotykového měřidla a varování a alarmy umožňující rychle identifikovat neshodné díly. Po zapnutí se na elektronickém identifikačním štítku okamžitě zobrazí všechny technické parametry snímače. Tím se zabrání chybnému nastavení vyhodnocovací elektroniky.

Ve vyhodnocovací elektronice lze nezávisle nastavit periodu signálu nebo krok měření. Rozhraní EnDat 2.2 také dovoluje zapisovat informace do dotykového měřidla a následně je zpětně číst. 

Možnosti propojení s následnou elektronikou

Dotyková měřidla Heidenhain-Acanto lze snadno připojit do vyhodnocovací elektroniky různých výrobců, jako jsou Beckhoff, B&R, ADDI-Data, SEA a další. Při komunikaci s těmito systémy prostřednictvím rozhraní EnDat 2.2 je možné využívat všechny výhody dotykových měřidel Heidenhain-Acanto: v připojeném vyhodnocovacím modulu nebo řídicím systému lze zobrazit a vyhodnocovat naměřené hodnoty, varování, alarmy a elektronické ID štítky.

Společnost Heidenhain také nabízí vlastní přístroje pro vyhodnocení naměřených údajů, např. vyhodnocovací jednotku ND 2100 G Gage-Chek (obr. 2) pro až osm měřicích kanálů. Tato jednotka zobrazuje naměřené hodnoty jednotlivých kanálů nebo je přímo vyhodnocuje a může provádět i složité výpočty podle matematických vzorců nebo statistické srovnávání. Po zpracování a vyhodnocení dat je možné ovládat i příslušné vstupy a výstupy, a jednotka tak funguje jako jednoduché PLC. 

Možnosti použití

Šířka snímače pouhých 15 mm předurčuje dotyková měřidla Acanto pro vícebodové kontrolní stanice (obr. 1), např. pro kontrolu klikové hřídele nebo kontrolní měření na rovnacím stroji. S přesností snímače ±1 µm je možné spolehlivě kontrolovat také díly při výrobě elektroniky, např. měřit zalisování kolíků způsobem zvaným press-fit, nebo přesně kontrolovat zarovnání špiček různých nástrojů. Síla působící na měřený předmět je dalším důležitým parametrem. Aby nedošlo k poškození křehkých materiálů, nepřesáhne dotyková síla měřidla Acanto působící na povrch měřeného předmětu 2 N a uživatel si může vybrat mezi variantou, u níž je síla vyvozena vlastním pohybem, a pneumatickou variantou, která je vhodná, je-li vyžadována přesná regulace síly působící na měřený objekt. 

Bezdrátový komunikační modul SCM

Jestliže je třeba snímač umístit tam, kde by instalace kabelu byla obtížná a drahá, nebo chce-li mít uživatel data s měřenými hodnotami v mobilním zařízení, je možné využít bezdrátový komunikační modul SCM (Smart Communication Module). Tento bezdrátový modul od dceřiné společnosti firmy Heidenhain, firmy Numerik Jena GmbH, umožňuje převod komunikace z EnDat 2.2 na protokol OPC UA a následnou bezdrátovou komunikaci pro přenos informací do nadřazených systémů se serverem OPC UA.

Modul SCM je dostupný pro všechna dotyková měřidla řady Acanto a umožňuje bezdrátovou komunikaci WiFi podle IEEE 802.11 b/g/n na vzdálenost až 50 m. Jsou přenášeny nejen měřené hodnoty, ale i diagnostické a další údaje, které jsou standardně součástí běžné komunikace EnDat 2.2 (obr. 2). Modul navíc snímá i okolní podmínky, jako jsou teplota, vlhkost a tlak, a je tedy možné následně kompenzovat naměřené hodnoty na základě aktuální podmínek měření. Modul je napájen 5 V prostřednictvím konektoru micro-B USB, který současně napájí i vlastní bezdotykové měřidlo.

Pro bezproblémový sběr a tok informací mezi přístroji od různých výrobců se používá výstupní komunikační protokol OPC UA. Bezdrátový komunikační modul SCM poskytuje možnost prostřednictvím tohoto rozhraní vizualizovat, zpracovávat a formátovat data v jakémkoliv softwaru nebo aplikaci, které umějí využívat OPC UA, ať jsou určené pro PC, tablet, nebo chytrý telefon. 

(HEIDENHAIN, s. r. o.)

Obr. 1. Dotyková měřidla Heidenhain-Acanto

Obr. 2. Vyhodnocovací jednotka ND 2100 G Gage-Chek

Obr. 3. Zobrazení měřené hodnoty a online diagnostika