Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

ABB v roce 2004

číslo 8-9/2004

ABB v roce 2004

Ing. Radomír Procházka, Business Development Manager firmy ABB, s. r. o., Automation Technologies, poskytl našemu časopisu rozhovor, v němž zhodnotil dosavadní aktivity divize ABB Automation Technologies v letošním roce. Hovořil o významných akcích, dokončených projektech a novinkách, které byly nebo do konce roku ještě budou uvedeny na trh.

Pane Procházko, můžete prosím nejprve promluvit o vašich marketingových aktivitách v tomto roce?
Nejdůležitější marketingovou akcí pro nás byl veletrh Amper. Tento veletrh je z našeho pohledu nejvýznamnějším veletrhem v oboru elektrotechniky a automatizační techniky v České republice. Kladně hodnotíme především počet odborných návštěvníků, kteří jej navštěvují. Proto jsme zde vystavovali široké spektrum výrobků i služeb za divize Automation Technologies i Power Technologies. Z techniky pohonů a řídicí techniky zde byl prezentován např. nový měnič frekvence ACS 550 v závěsném provedení nebo komerčně velmi úspěšný měnič ACS 800. Novinkou z nabídky pohonů byl také měnič frekvence ACS 50, který doplňuje výkonové řady ABB v oblasti nejmenších výkonů. Nechyběly ani softstartéry PSS a PST/B pro motory o výkonech 1,1 až 1 590 kW.

Návštěvníci veletrhu Amper mohli ve stánku ABB získat informace o platformě Industrial IT. Připomeňme především nový hybridní řídicí systém založený na této platformě s názvem Industrial IT Extended Automation System 800xA, který již byl představen i v časopise Automa. Systém obsahuje mnoho novinek v řídicí, inženýrské, operátorské i informační oblasti. Má certifikaci SIL 2 pro bezpečné systémy, redundantní architekturu, vestavěný systém pro správu dávek v souladu s ISA 88, IEC 61512 a ISA S95, je kompatibilní s FDA FF HSE, HART nebo Profibus-DP atd.

Obr. 1.

Z měřicí a regulační techniky byly na veletrhu Amper k dispozici informace o rozváděčových přístrojích pro měření a regulaci elektrických veličin (převodníky napětí, proudu, výkonu, teploty, indikátory, bočníky, měřicí transformátory, regulátory, zapisovače, signalizační relé) a o snímačích teploty pro oblast technických zařízení budov. Organizační jednotka divize AT ABB Elsynn představila plastové skříně řady Gemini, nové termoplastové skříně vhodné jak pro montáž modulárních přístrojů na lišty, tak i pro volnou montáž řídicích a ovládacích prvků a elektroměry Delta Plus. Další organizační jednotka divize AT, ABB Elektro-Praga, představila novou řadu modulárních zásuvek Profil 45 a dvojzásuvku 5513, jejíž vrchní dutina je pootočená, takže umožňuje bezproblémové zasunutí dvou vidlic s bočním vývodem.

Stánek firmy ABB byl velmi dobře umístěn uprostřed haly B, takže o návštěvníky skutečně nebyla nouze.

Nabídka na trhu automatizační techniky a elektrotechniky je rozsáhlá – to bylo na veletrhu Amper vidět. Zákazníci mají možnost si vybírat. V současné době mnohem více než dřív hledí nejen na technické parametry a cenu, ale také na úroveň a dostupnost služeb a servisu.

Co v tomto směru nabízí firma ABB?
Nabízíme toho hodně. Pro zákazníky zajišťujeme nejen servis, ale i pravidelná školení, aby uměli správně využívat všechny funkce dodaného zařízení.

Významnou událostí v oblasti servisu bylo letošní úspěšné završení procesu certifikace lokálního oddělení Servisu pohonů ABB. Interní audit ABB ověřil, že Servis pohonů disponuje vyškoleným personálem, technickým vybavením, skladem náhradních dílů a opravárenskou dílnou požadované úrovně a sdílí celofiremní procesy, postupy a informace platné pro tuto oblast.

Silný a stejně vybavený je i náš servis v oblasti robotiky, který poskytujeme v rámci České republiky, ale zodpovídáme za aktivity robotiky v celé střední Evropě. Právě v tomto měsíci zahajujeme činnost nového školicího střediska, které přesunujeme do nových prostor na adrese sídla ABB, s. r. o., Sokolovská 84-86. Středisko je vybaveno školicím robotem, kde lektor v praxi předvádí jeho jednotlivé funkce, ovládání a programování.

Mají zákazníci o servis a služby zájem?
Mají, a velký. Dostupnost servisních služeb bývá jedním z důležitých kritérií výběrových řízení. A používat moderní techniku bez důkladného proškolení také není možné. Naši pracovníci mají velkou výhodu v tom, že nejsou jen odborníky na techniku, kterou dodávají, ale mají také znalosti, a často velmi hluboké znalosti, o řízených procesech a technologiích. Výhodou velké mezinárodní firmy je možnost čerpat z obsáhlé báze zkušeností. Součástí dodávky od ABB mohou být i servisní smlouvy a podpora dodaného řešení při budoucích modernizacích nebo změnách.

Vraťme se k dalším marketingovým akcím. Jistě nebyl jen Amper …
Když jsme mluvili o pohonech, v březnu se v Praze konal regionální obchodní seminář v oboru techniky pohonů pro střední Evropu. Seminář byl určen prodejcům a technikům ABB z Bulharska, České republiky, Finska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Švýcarska.

Nemohu zapomenout též na veletrh Elektro, jehož první ročník se v rámci komplexu stavebních veletrhů konal 20. až 24. dubna 2004 v Brně. Tohoto veletrhu se zúčastnila naše organizační jednotka ABB Elektro-Praga a získala zde zlatou medaili za již zmíněnou zásuvku 5513 s pootočenou vrchní dutinou.

Dalším významným veletrhem na jaře 2004 byl Welding. Představili jsme zde nový řídicí systém pro roboty IRC5 – také o něm byl v časopise Automa rozsáhlý článek.

Jak jste hodnotili svou účast na veletrhu Welding? Pokud vím, byla to vaše první účast v samostatném stánku.
Veletrh Welding byl veletrhem skutečně mezinárodním. Proto se jej i z naší strany zúčastnili obchodníci a technici nejen z České republiky, ale z celé střední Evropy. Pozorujeme, že zájem o robotizované systémy, především pro manipulaci a svařování, roste. Potvrdilo se to i na veletrhu. Návštěvníci se nezajímali jen o nový řídicí systém, ale o robotizovaná pracoviště jako celek.

Daří se tento zájem proměnit v konkrétní zakázky?
Musím říci, že ano. V České republice pracují řádově stovky robotů ABB a neustále jich přibývá. Těžištěm je automobilová výroba, ale na významu získávají i aplikace v jiných oborech, všude, kde je nutné vykonávat monotónní a přesnou práci s vysokými požadavky na opakovanou kvalitu nebo kde je pro člověka nepříznivé pracovní prostředí.

Pojďme nyní od marketingových aktivit k významným projektům. Čím se může ABB v roce 2004 pochlubit?
Významných projektů bylo mnoho. V souvislosti s již zmíněným veletrhem Elektro, který byl zaměřen mj. na řídicí systémy pro budovy, je možné výčet začít dodávkou rozváděčů, nízkonapěťových přístrojů a řídicího systému na bázi EIB pro hokejovou halu Sazka Arena. O této aplikaci připravujeme článek, kde ji popíšeme podrobněji.

V oblasti průmyslové automatizace byla jedním z významných projektů rekonstrukce napájení pohonu Duo 800 ve společnosti Al Invest Břidličná, a. s. (bližší informace jsou v doprovodném rámečku). A „žhavou„ aktualitou je natírací stroj vestavěný do papírenského stroje PS6, který byl letos v červnu uveden do provozu v Krkonošských papírnách. Nemalý podíl na této úspěšné investici měla firma ABB, která dodávala kompletní vybavení pro přípravnu nátěrových hmot (skupina ABB Cellier) a řídicí systém MOD (ABB, s. r. o.). O této aplikaci a aktivitách ABB v papírenském průmyslu bude pro časopis Automa připraven samostatný článek.

Hovořili jsme tu o robotice. V tomto oboru je zajímavým projektem dodávka automatizovaného pracoviště pro společnost Cembrit CZ, a. s., v Berouně. Dodané automatizované pracoviště se skládá ze tří průmyslových robotů ABB a dopravních systémů a je řízeno nadřazeným systémem AC 800M.

Tato aplikace AC 800M je jedna z prvních instalací řídicího systému z nabídky Industrial IT v České republice. Průmyslové roboty IRB 6400R vybavené vlastním řídicím systémem S4C+ odebírají pomocí vakuového chapadla výrobky ze vstupního dopravníku a pokládají je na vstupní část seřazovacího dopravníku. Kompletní balíky jsou dopravním systémem seřazeny na dopravník před páskovací automat. Po přepáskování jsou balíky přepraveny na vstupní dopravník pro paletizační pracoviště.

Rok 2004 není u konce. Chystáte ještě pro letošní rok nějaké novinky?
ABB Automation Technologies se v letošním roce v České republice v celé šíři nabízených produktů žádného veletrhu už nezúčastní. Zákazníci nás mohou navštívit na veletrzích Forarch (14. až 18. 9. 2004, hala 5, stánek č. 6) a Aquatherm (23. až 27. 11. 2004, vystavovatel ABB Elektro-Praga). Přesto ještě letos uvedeme na trh několik významných a zajímavých novinek i pro průmyslovou automatizaci. Bude to např. nová řada videografických zapisovačů. Časopis Automa bude mít tematický blok věnovaný zapisovačům v prosinci letošního roku – využijeme jej k tomu, abychom tuto novinku vašim čtenářům podrobně představili.

Snímač tlaku s certifikací SIL2 pro aplikace s velkými požadavky na bezpečný provoz přichází na trh právě nyní – v časopise Automa byl představem v minulém čísle.

V oblasti pohonů se mohou zákazníci těšit na ovládací panel pro měniče frekvence řady ACS 550 s komunikací v češtině (pro měniče ACS 800 již je panel s češtinou k dispozici).

Dále chystáme novou předváděcí aplikaci systému RTPI (Real Time Production Intelligence) pro sledování využití výrobních kapacit. Půjde o aplikaci na vstřikovacích lisech v reálné výrobě v naší organizační jednotce ABB Elektro-Praga. ABB se může pochlubit mnoha referencemi z různých oblastí průmyslu (farmaceutický, chemický, automobilový a potravinářský průmysl a průmysl papíru a celulózy.)

Společnost ABB se také silně angažuje v oblasti vývoje a aplikací FDT/DTM. Byla jedním z iniciátorů vzniku tohoto standardu a je činná ve sdružení FDT JIG. Plánuji, že v blízké budoucnosti budeme moci čtenářům představit výsledky naší práce v tomto oboru.

ABB se angažuje i v jiných oblastech výzkumu a vývoje. Nyní jsem připravoval článek o podpoře výzkumu nanotechnologií.
Ano, moderní technologie a jejich zavádění do praxe jsou pro ABB jednou z priorit. Příkladem mohou být aplikace a využívání vědeckých poznatků z oboru nanotechnologie přiblížené čtenářům v dotčeném článku. Z pohledu České republiky je významný např. vývoj v oboru rozváděčů, přístrojových transformátorů a senzorů. Od 1. ledna 2004 je celosvětový vývoj této techniky ve společnosti ABB soustředěn do nového technického centra, které vzniklo v Brně. Centrum má za úkol podporovat zakázkové a vývojové týmy při jejich práci na inovaci výrobků ABB.

Jaká je vaše spolupráce s vysokoškolskými a akademickými pracovišti?
Dobrá. Jako příklad mohu uvést spolupráci s brněnským VUT. Zde je na strojní fakultě instalováno robotizované pracoviště, kde pracuje mj. robot ABB IRB 4400/60. Spolupráce se školstvím je pro nás velmi důležitá a podpora výzkumu a vývoje je součástí naší celosvětové strategie.

Děkuji Vám za rozhovor a těším se na další spolupráci.

(Rozhovor vedl Petr Bartošík)


Rekonstrukce napájení pohonu Duo 800 ve společnosti Al Invest Břidličná, a. s.

V lednu 2004 byl po předchozí rekonstrukci pohonu válcovací a pěchovací stolice a automatizace ovládání těchto pohonů úspěšně ukončen zkušební provoz válcovací trati Duo 800 společnosti Al Invest Břidličná, a. s.

Unikátem řešení dodaného ABB je stejnosměrný dvanáctipulsní měnič hlavního pohonu 10 kA řady DCS 600 v zapojení zvaném hard wired parallel. Jde o největší stejnosměrný měnič ABB dodaný do České republiky. Rekonstrukce se týká pohonů Duo 800 na tzv. teplé trati, která umožňuje válcování bloků šířky až 1 350 mm a výšky až 260 mm. Válcovaným materiálem je hliník a jeho slitiny. Výsledným produktem jsou svitky pásů tloušťky 9 až 15 mm pro další zpracování.

Ještě před zahájením projektu rekonstrukce napájení Duo 800 byl demontován starý motor hlavního pohonu Duo a dodán repasovaný motor AS6870/16 o výkonu 4 800 kW. Zvýšení výkonu trati umožní válcování větších bloků a tím i delších pásů. Proto bylo již v dubnu 2004 uskutečněno tzv. malé prodloužení trati. To znamená mimo jiné instalaci moderních měničů frekvence ABB, tentokrát pro pohony válečků nově přidané části trati. Ty jsou také napojeny na řídicí systém instalovaný v rámci rekonstrukce hlavního pohonu. ABB průběžně školí odborné pracovníky Al Invest Břidličná, a. s., tak, že některé činnosti v oblasti programování měničů a vazeb na řídicí systém již realizovali sami. Na malé prodloužení válcovací trati by mělo v krátké budoucnosti navázat velké prodloužení teplé trati, což bude představovat další dodávky ze strany ABB. Ani tím však spolupráce společností Al Invest Břidličná, a. s., a ABB, s. r. o., nekončí. V současné době se připravuje rekonstrukce pohonů a řídicího systému válcovací stolice Kvarto 1400.

Inzerce zpět