Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

ABB University Award 2012

V soutěži ABB University Award 2012 dostali studenti technických vysokých škol příležitost prezentovat své diplomové a bakalářské práce odborné porotě a převést své znalosti do praxe. Cílem bylo ocenit zájem a práci studentů, a především je povzbudit v jejich dalším odborném rozvoji. Témata byla zvolena tak, aby mohli projevit svůj tvůrčí potenciál: energetika, pohony, robotika a automatizace výroby. Studenty nejvíce lákaly obory energetika a robotika a ve svých projektech se zabývali např. výrobou energie, výstavbou zdrojů energie ve velkých městech, ale i energetickou náročností bytů a domovní elektroinstalací. Do sekce robotika přihlásili např. projekty zabývající se navigací pohyblivých robotů nebo ovládáním letu quadcopteru (letadélko se čtyřmi poháněnými vrtulemi). Odborná porota posuzovala nejen kvalitu práce, tvůrčí přínos, ale také celkovou úroveň vystupování, včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat. Porota neměla jednoduché rozhodování, všichni studenti se svého úkolu zhostili velmi profesionálně a prokázali nemalé znalosti, a především velký zájem o svůj obor. V akademickém roce 2011/2012 byly v kategorii robotika oceněny dvě práce. Student Ondřej Mikšík (FEKT VUT v Brně) uspěl s projektem Dynamic Scene Understanding for Mobile Robot Navigation a Michal Podhradský (FEL ČVUT v Praze) s prací Visual servoing for a quadcopter flight control. V kategorii energetika zvítězili studenti Jan Šlezingr (FEKT VUT v Brně) s projektem Vývoj a realizace měřičů blikání nových koncepcí v časové a frekvenční oblasti a Pavel Matyska (FEL ČVUT v Praze) s projektem Equipment design for combustion of pulverized biomass.                          

(ev)