Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ABB Drive Care – nový koncept servisních smluv

Na začátku roku 2010 byl oficiálně spuštěn nový koncept servisních smluv v oblasti měničů frekvence ABB – Drive Care. Drive Care znamená zcela nové pojetí smluvního vztahu, kdy na sebe ABB bere rizika spojená s provozováním měničů frekvence ABB.

Zákazník si může vybrat z několika servisních úrovní „ušitých na míru“ jeho konkrétním potřebám. Drive Care je poskytován za stanovených finančních podmínek a s příslušnými zárukami a penále.

Komu je Drive Care určen?

Drive Care je určen malým a středním podnikům. Nezáleží na rozsahu instalované báze měničů, hlavním cílem Drive Care je zabezpečit pohon v průběhu celého jeho životního cyklu. Tím by měly být minimalizovány neplánované odstávky a ztráty produkce vlivem případné poruchy pohonu. Drive Care přenáší kompletní péči o zařízení na oddělení Servis pohonů společnosti ABB a umožňuje uživateli plně se soustředit na vlastní výrobu. Smlouvu Drive Care lze uzavřít na pohony v aktivní nebo klasické fázi životního cyklu. Tato kategorie zahrnuje typy měničů ACS550, ACS800 a ACS600.

Jaké jsou dostupné servisní úrovně?

Nejnižší úrovní je technická podpora. Ta vyhovuje uživatelům, kteří provádějí údržbu sami. Uživateli je poskytnuto telefonní číslo nebo adresa elektronické pošty, na které může směrovat své dotazy či hlásit problémy s pohonem. Lze ji objednat k vyšším servis­ním úrovním. Dále je to preventivní údržba, zahrnující pravidelnou prohlídku měniče včetně výměny kritických dílů podle doporučení výrobního závodu. V rámci úrovně kompletní péče na sebe ABB bere odpovědnost za opravu pohonu v případě poruchy, a to včetně dodávky potřebných náhradních dílů bez nutnosti dalších plateb. V úrovni garantovaná doba reakce se ABB navíc zavazuje reagovat při poruše zařízení okamžitě a dostavit se na místo opravy ve sjednané časové lhůtě. Objednává se k úrovním preventivní údržba nebo kompletní péče. Přehled jednotlivých servisních úrovní je v tab. 1tab. 2.

 Jaké jsou výhody?

ABB poskytuje uživateli bezpečí tím, že v případě poruchy stačí jeden telefonát a servis­ní technik je ihned připraven řešit kritickou situaci, a to bez nutnosti dalších plateb za výjezd či náhradní díly. Výrobní technologie tedy zůstane v provozu v průběhu celého roku. Pravidelná údržba zvyšuje spolehlivost a prodlužuje životnost pohonu.

Jak dlouho je smlouva platná?

Zákazník si může zvolit délku smluvního vztahu. Běžně se smlouva uzavírá na jeden rok a uživatel se může rozhodnout, zda poplatky uhradí měsíčně, čtvrtletně či ročně. V případě, že je uživatel po roce trvání se smlouvou spokojen, je automaticky prodloužena. Do již existující smlouvy Drive Care lze kdykoliv zahrnout nové měniče.

Jaká je cena?

Každý kontrakt Drive Care je „ušit na míru“ požadavkům zákazníka a rozsahu jeho instalované báze měničů. V případě zájmu o bližší informace se zájemci mohou obrátit na oddělení Servis pohonů společnosti ABB.

Václav Kadlec, Drives Service ABB

Obr. 1. Měniče frekvence od firmy ABB

Tab. 1. Přehled servisních úrovní

 

Servisní úroveň

Popis

Zajišťované služby

Výhody

Technická podpora

ABB poskytuje 24hodinovou technickou podporu prostřednictvím telefonu nebo e-mailu

nepřetržitá přímá spolupráce se servisními techniky ABB

 

 • rychlé řešení problému,
 • priorita v případě urgentní záležitosti

Preventivní údržba

ABB udržuje zařízení během životního cyklu podle daného plánu údržby a vykonává plánované inspekční prohlídky dílů podléhajících stárnutí pro prodloužení životnosti zařízení

 

 • preventivní péče zajištěná autorizovaným servisem podle plánu údržby během plánované odstávky,
 • zajištění, dodání a výměna dílů v rámci prevence,
 • originální náhradní díly certifikované výrobcem,
 • zkouška funkce pohonu,
 • ceny dílů a práce jsou zahrnuty v ceně služby, cestovní náklady mohou být fakturovány společně nebo samostatně
 • redukce skladových zásob náhradních dílů,
 • kontrola nákladů,
 • prodloužení životnosti pohonu

Kompletní péče

při poruše pohonu ABB zajistí jeho opravu, popř. výměnu; kompletní péče zahrnuje všechna rizika spojená s provozem zařízení (tato varianta je ideální volbou po skončení záruční doby pohonu)

všechny služby poskytované v úrovni preventivní údržba a k nim navíc:

 • originální náhradní díly nebo moduly potřebné k opravě,
 • oprava, popř. náhrada poškozených měničů,
 • cena dílů a práce spojených s opravou jsou zahrnuty v ceně služby, cestovní náklady mohou být připočítány zvlášť
 • pevně daná cena za údržbu,
 • provozní efektivita, zmenšení počtu a zkrácení doby odstávek,
 • odpovědnost za pohon převedena na ABB

Garantovaná doba reakce

garantovaná doba příjezdu technika: servisní technik se dostaví na místo instalace do sjednané doby
(8 až 48 hodin)

garantovaná doba příjezdu servisního technika na místo instalace

exkluzivita při řešení problému

Tab. 2. Přehled poskytovaných služeb