Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

ABB digitalizuje provoz ocelárny v Indii

Na základě dlouhodobého vztahu s přední indickou ocelářskou společností JSW Steel Ltd. využila společnost ABB své digitální řešení ABB Ability ™ Smart Melt Shop k optimalizaci výroby oceli v závodě Dolvi Works v indickém státě Maháráštra. Odborníci společnosti ABB v rámci projektu, dokončeného podle plánu v březnu 2021, zlepšili produktivitu a energetickou účinnost ocelárny tím, že umožnili sledovat funkce odlévací pánve a plánovat provoz jeřábu. Vyvinuli také modely tepelných ztrát, aby mohl odlévač správně předpovědět cílovou teplotu a zajistit patřičné přehřátí.

Optimalizace pomáhá překonat hlavní problém, kterému dnes oceláři čelí, a to udržení optimálních teplot potřebných pro výrobu roztavené oceli s ohledem na vysoké náklady na elektrickou energii. Zajištění správné teploty ve správný čas spolu s dalšími parametry roztavené oceli se přímo odráží v lepší kvalitě oceli a vyšší produktivitě výroby. Optimalizačními kroky vzroste rychlost odlévání o 4 %, což ušetří jeden pracovní den a díky čemuž produkce vzroste o 24 000 tun oceli ročně. To se odrazí v předpokládaném zvýšení zisku společnosti EBITDA přibližně o dva miliony amerických dolarů ročně.

V současnosti jsou v ocelárně sledovány funkce odlévací pánve v reálném čase, což dovoluje synchronizovat technologické postupy a lépe plánovat údržbu. Optimalizace rovněž snížila spotřebu energie i spotřebního materiálu na každou dávku. Tím kleslo i množství vypouštěného CO2 na tunu vyrobené oceli a to vedlo ke zmenšení uhlíkové stopy provozu. Automatické sledování a plánování zlepšují bezpečnost pracovníků provozu, kteří během pohybu jeřábu a pánve opustí výrobní prostor.

Lepší synchronizace technologických kroků vede k menšímu zpožďování odpichu v elektrické obloukové peci. Výsledkem je menší spotřeba elektrod i energie v pánvové peci a menší odchylky obsahu křemíku v cívkách válcovaných zatepla z plátů kontinuálního odlévacího zařízení. Systém ABB Ability™ Smart Melt Shop využívá pokročilé digitální algoritmy a matematické modelování. Dokáže též zpracovat záznamy z kamer, vážicích systémů, radarů, laserových a bezdrátových přístrojů. Díky tomu zajistí optimální provoz ocelárny.

V provozu společnosti JSW Steel Ltd. s různorodými provozními postupy se velmi dobře uplatnily zkušenosti týmu ABB zaměřeného na metalurgii. Pro výrobu železa, oceli, hliníku a jiných kovů nabízí společnost ABB i další produkty, služby a komplexní řešení.

(ev)

 

Obr. 1. Energeticky náročný provoz ocelárny je po optimalizaci mnohem úspornější