Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

ABB bude na Marsu

Společnost ABB, světo­vá špička v oboru energetic­kých zařízení v automatizač­ní technice, byla Kanadskou kosmickou agenturou (CSA) vybrána jako dodavatel jed­né z hlavních komponent sondy, která bude vypuš­těna v roce 2016 k planetě Mars. Předmětem dodávky je kosmický interferometr, který bude tvořit hlavní část přístroje v sondě, jež bude zkoumat atmosféru Marsu při hledání biologických zdrojů metanu a následně i známek života. Uvedený přístroj je znám pod ozna­čením MATMOS (Mars At­mospheric Trace Molecule Occultation Spectrometer) a je výsledkem spolupráce mezi California Institute of Technology (Caltech), CSA a Jet Propulsion Laborato­ry (JPL) organizace NASA.
 
Hlavním cílem mise je určit chemické složení at­mosféry Marsu. Spektrometr, obsahující interfero­metr navržený a vyrobený společností ABB, bude v atmosféře Marsu detekovat a sledovat molekuly metanu. Bude schopen stanovovat rozložení metanu v atmosféře a určovat jeho typ (biologický nebo geologický) a bude také zjišťovat stopová množství dalších plynů. In­spirací k vývoji interferometru pro spektro­metr MATMOSv bylo zařízení zkonstruované společností ABB a dodané Kanadské kosmic­ké agentuře do jejího satelitu ACE/SciSat-1. Tento satelit byl na oběžné dráze okolo Země déle než sedm let a jeho výkonnost daleko předčila očekávání vědecké veřejnosti.
(ABB s. r. o.)
 
Obr. 1. Zařízení ACE-FTS