Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

ABB bude dávat ročně na vývoj 1,6 miliardy USD

číslo 2/2003

ABB bude dávat ročně na vývoj 1,6 miliardy USD

ABB, společnost s vedoucím postavením v oblasti energetických zařízení a automatizační techniky a se 146 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa, oznámila, že bude každoročně investovat asi 1,6 miliardy USD do výzkumu a návazného vývoje nové techniky. Stalo se tak v souvislosti s vydáním Technické zprávy skupiny ABB [2], která uvádí některé nejnovější výsledky dosažené výzkumným a vývojovým týmem společnosti, působícím v jejích laboratořích po celém světě.

Zaměření výzkumu a vývoje

Náklady na výzkum a související vývoj představovaly v minulosti asi 7 % celkového obratu společnosti, a to i přes obtížnou situaci na trhu. Asi 75 % její obchodní činnosti je založeno na výrobcích vyvinutých v posledních pěti letech. Podíl žádostí o patentovou ochranu podaných v oblasti softwaru na celkovém počtu žádostí podaných společností ABB vzrostl ze 24 % v roce 2000 na 27 %, v roce 2001.

Výzkum a vývoj se ve skupině ABB soustřeďují na tyto čtyři klíčové oblasti:

  • zařízení a prostředky pro energetiku,
  • automatizační technika,
  • zařízení a prostředky pro těžbu, přepravu a zpracování ropy a zemního plynu,
  • aplikace zařízení, prostředků a metod pro diskrétní i spojité technologické procesy v různých odvětvích.

„Technická řešení od ABB jsou páteří mnoha průmyslových odvětví,“ říká Markus Bayegan, chief technology officer skupiny ABB, a dodává: „Naše produkty jsou projektovány tak, aby výrobky a služby splňovaly potřeby zákazníků a aby jim rychleji, kvalitněji a spolehlivěji poskytovaly přidanou hodnotu.“

Tab. 1. Rozdělení světového trhu s technikou pro řízení spojitých technologických procesů – stav 2001/2002 (zdroj ARC, podle [3])
Společnost Podíl na trhu (%)
ABB 25
Honeywell 17,9
Invensys 14,3
Siemens 10,1
Emerson 9,3
Yokogawa 8,8
Alstom 4,3
Metso 2,6
Yamatake 2,2
Toshiba 1,4
Hitachi 1,1
Fuji 1,1
ostatní 1,9

Všemi oblastmi techniky, kterými se společnost ABB zabývá, se jako červená nit vine koncepce využití informačních technologií v průmyslové praxi označená jako Industrial IT, což je patentově chráněný systém spojující výrobky a služby s informacemi potřebnými pro jejich provoz, údržbu a opravy.

Technické novinky roku 2002

Mezi novinkami uvedenými ve [2] jsou např. zvlášť odolný podzemní transformátor pro distribuční sítě s napětím 25 až 168 kV, rychlý přepojovač přispívající k větší spolehlivosti a kvalitě dodávky elektřiny, jističe velkých výkonů, nový způsob výroby čelních skel pro automobily, bezdrátové snímače pro průmyslové využití, software pro robotizovaná pracoviště ohýbacích lisů, efektivnější a životní prostředí šetřící způsob výroby technického izooktanu (hlavní přísada do benzinu) a mikrosnímače lokalizující zásoby ropy prostřednictvím detekcí mikrozemětřesení.

Inovace má ve skupině ABB více než stoletou historii s řadou revolučních mezníků, kterými byly např. první transformátor s vlastním chlazením a první vysokorychlostní lokomotiva s přímým pohonem na světě, jeden z prvních světových průmyslových robotů, a dokonce i první průmyslový diamant na světě. Naposled získala skupina ABB nejvyšší ocenění od časopisu The Wall Street Journal Europe za svou techniku bezdrátových snímačů.

Celkové postavení ABB

Co se týče celkového postavení ABB, má např. zdaleka největší podíl na světovém trhu v oblasti techniky pro řízení spojitých technologických procesů. Skupina ABB toto uvádí s odvoláním na nedávnou studii poradenské společnosti ARC, jejíž souhrnný výsledek je uveden v tab. 1, převzaté ze [3].

Zprávu ABB Group Technology Report [2] si lze objednat v tištěné podobě nebo si ji přečíst on-line na www.abb.com

Literatura:

[1] Tisková informace ABB. ABB Ltd. Corporate Communications, Curych, 27. listopadu 2002.

[2] ABB Group Technology Report. ABB Ltd. Corporate Communications, Curych, listopad 2002.

[3] Ranking process automation suppliers. Control Engineering Europe, 2002, Vol. 3, No. 5. p. 5.

(ed)

Inzerce zpět