Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

ABB a IBM posilují kybernetickou bezpečnost průmyslových provozů

Společnosti ABB a IBM navázaly spolupráci s cílem umožnit využívání nástrojů kybernetické bezpečnosti IBM v systémech řízení provozní techniky (OT) společnosti ABB. Prvním výsledkem této spolupráce je nový software společnosti ABB – OT Security Event Monitoring Service, v němž je odbornost ABB v oboru systémů řízení procesů provázána s nástroji IBM pro monitorování bezpečnostních událostí.

Kybernetické útoky se stále více zaměřují na prostředí průmyslových řídicích systémů. Podle nejnovějšího průzkumu IBM X-Force Threat Intelligence Index počet útoků na průmyslová a výrobní zařízení vzrostl od roku 2018 o více než 2 000 %.

Aby bylo možné data z provozních zařízení lépe začlenit do prostředí informační bezpečnosti, umožňuje nový software ABB zasílat údaje o bezpečnostních událostech z řídicího systému ABB do platformy IBM Security QRadar pro zabezpečení informací a správu událostí. IBM Security QRadar pracuje automaticky a využívá umělou inteligenci k identifikaci bezpečnostních anomálií a potenciálních hrozeb.

Software ABB byl navržen podle referen­ční architektury, kterou vyvinuly firmy ABB a IBM společně. Proto systém urychluje reakci na bezpečnostní incidenty při řízení procesů a je zvláště vhodný pro složité průmyslové procesy v takových průmyslových odvětvích, jako je plynárenství, chemický, petrochemický či těžební průmysl. První zákazníci si nový software pro shromažďování a předávání událostí již osvojili a společnost ABB jej v nadcházejících měsících široce zpřístupní.

Díky spolupráci ABB s IBM jsou data z provozních přístrojů a znalosti z průmyslové sféry poprvé přenášeny přímo do systému Security Information and Event Monitoring (SIEM), což dovoluje zahrnout správu hrozeb do širší strategie kybernetické bezpečnosti podniků.

„Integraci těchto řešení vnímáme jako spojení špičkových funkcí na trhu přinášející unikátní řešení bezpečnosti provozní techniky,“ uvedl Dr. Andreas Kühmichel, který vede v IBM vývoj produktů pro chemii, petrochemii a průmysl. „Díky komplexnějšímu pohledu na zabezpečení provozní a informační techniky se u našich zákazníků sníží riziko náhlého přerušení výroby z důvodu bezpečnostní události, což má za následek nákladné prostoje a další ztráty.“

Systémy ABB a IBM zahrnuté do tohoto řešení jsou navrženy na otevřených platformách, které jim umožňují využívat edge computing a snadno pracovat v hybridních cloudových prostředích zahrnujících místní, soukromé nebo veřejné cloudy. Společné řešení je navrženo tak, aby bezpečnostní procesy fungovaly automaticky a nenarušovaly průběh výroby. Analýza zabezpečení v QRadaru funguje na základě reálných případů a automaticky označuje incidenty a spouští odpovídající alarmy.

Obě společnosti hodlají pokračovat ve spolupráci v oblasti zabezpečení provozní techniky s cílem vyvinout nové funkce a systémy, které vyřeší problémy zákazníků v této oblasti.          

(ev)