Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

7. mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře

Automa 6/2000

(Bk)

7. mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře

Ve dnech 30. května až 2. června se na výstavišti Agrokomplex v Nitře konal sedmý ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, největší akce svého druhu ve Slovenské republice.

Obr. 1.

Veletrh je koncipován jako všeobecný strojírenský veletrh. V jeho oborovém členění mají místo energetická a silnoproudá zařízení, obráběcí a tvářecí stroje, svařovací zařízení a technologie (v rámci samostatné podvýstavy Eurowelding), slévárenství, hutnictví a metalurgie (Cast-Ex), stavební a manipulační technika (Stavmech) a další obory. Letos se poprvé v samostatné podvýstavě představily plasty pro strojírenství (Chemplast).

Celkem se veletrhu zúčastnilo 550 vystavovatelů a 330 spoluvystavovatelů z 22 států. Největší přímé zastoupení tradičně měla Česká republika, následovaná SRN, Rakouskem a Polskem. Celková výstavní plocha byla letos o něco menší než loni (12 000 m2 kryté plochy a 8 000 m2 volné plochy). Pokles byl pravděpodobně odrazem citelné ztráty výkonnosti slovenského hospodářství.

Významné místo na veletrhu měla i měřicí, regulační a automatizační technika, která byla umístěna ve třech pavilónech: A, B a F. Veletrhu se zúčastnily všechny významné firmy z uvedeného oboru, které sídlí nebo působí na Slovensku (např. ABB, Siemens, Honeywell, Schneider Electric).

Mnoho vystavovatelů z oblasti průmyslové automatizace přijelo i z České republiky. Namátkou jmenujme např. VUES, a. s., Brno, který si odnesl jednu z cen veletrhu za řadu elektrických lineárních pohonů. Z dalších firem lze zmínit např. Atas elektromory Náchod, a. s., GMC – měřicí technika, s. r. o., Blansko, Pantek (CS) s. r. o., Hradec Králové, nebo Profess s. r. o., Plzeň.

Názory vystavovatelů na úroveň veletrhu a možnosti obchodování se Slovenskou republikou byly rozdílné. Někteří veletrh chválili – ostatně to, že se mnozí z nich veletrhu účastní opakovaně, svědčí o jejich spokojenosti; jiní ale vyslovili i výhrady, např. ke struktuře návštěvníků – stěžovali si, že mezi nimi je málo lidí s odbornými znalostmi a rozhodovacími pravomocemi. Co se týče možností obchodování se Slovenskem, převažovaly negativní ohlasy. Přítomní vystavovatelé z České republiky si stěžovali především na rostoucí byrokratické překážky při dovozu do SR, na klesající platební morálku a nevyjasněné vlastnické poměry v mnoha podnicích, které negativně ovlivňují ochotu investovat do modernizace a automatizace. I přes tyto překážky však pro mnohé české firmy zůstává Slovensko významným obchodním partnerem, neboť výhody jako tradiční dobré jméno českých podniků, dlouholeté obchodní i osobní vztahy a neexistence jazykové bariéry nejsou zanedbatelné. Vystavovatelé samozřejmě nejezdí na veletrh pouze udržovat staré kontakty, ale i hledat nové partnery a nové obchodní příležitosti, které se stále objevují a jichž bude v souvislosti s nutnou restrukturalizací slovenského hospodářství v nejbližší době jistě stále přibývat.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře je jednou z nejprestižnějších výstavních akcí na Slovensku. Pro české firmy, které chtějí rozšířit své obchodní vztahy se slovenskými partnery, je to dobrá příležitost, jak o sobě dát vědět.