Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

7. mezinárodní konference Control of Power & Heating Systems ’06

číslo 5/2006

7. mezinárodní konference Control of Power & Heating Systems ’06

Ve dnech 16. až 18. května 2006 se na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně uskuteční sedmá mezinárodní konference Control of Power & Heating Systems CP&HS’06, tj. Automatizace energetických procesů 2006. Tato konference je organizována a určena pro účastníky z řad pracovníků univerzit, ale zejména pracovníků zabývajících se řízením energetických procesů v praxi, tzn. podílejících se na výzkumu, vývoji, výrobě, projektování, prodeji, instalování a provozu jejich systémů řízení. Jsou zváni i účastníci bez aktivního vystoupení. Jednacími jazyky jsou angličtina (se simultánním překladem), čeština a slovenština. Během prvního dne konference, tj. 16. května, bude zorganizována výstavka automatizační techniky. Hlavními organizátory konference jsou Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně, ČEZ, a. s., Teplárenské sdružení ČR, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě, Slovenské elektrárne, a. s., a Teplárenské združenie na Slovensku. Dalšími podporujícími organizacemi jsou Euroheat & Power Brusel, DAAAM International – Danube Adria Association for Automation Manufacturing ve Vídni, Energetický regulační úřad, Česká energetická agentura, Česká přenosová soustava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Státní energetická inspekce a OSC, a. s. Přijměte pozvání do Zlína. Podrobnější informace o konferenci jsou na http://www.cphs.utb.cz

(jb)