Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

4HF − high fidelity, high flexibility, high flow, high frequency

Čtyři high uvedená v titulku − velká preciznost, flexibilita, průtok a frekvence − charakterizují nový systém ventilových ostrovů (terminálů) 4HF, vyvinutý a vyráběný firmou Vesta. Ventilové ostrovy, které jsou v průmyslové automatizaci stále rozšířenější, umožňují vytvářet systémy řízení pneumatických soustav výlučným, velmi propracovaným způsobem se zachováním prostorové úspornosti a rychlého a jednoduchého uvedení do provozu. Na trhu je k dispozici několik systémů odlišujících se konstrukcí, koncepcí stavby terminálů, jejich připojením, náročností údržby atd.
 

Modulární koncepce

Modulární systém elektro-pneumatických ventilových terminálů 4HF (obr. 1) se vyznačuje jednoduchou montáží, bezproblémovou rozšiřitelností a velkou flexibilitou použití. Konstrukce vyniká robustností a promyšleností mechanické i elektrické části.
 
Terminály se skládají z kompaktních modulů se dvěma ventilovými pozicemi s různou funkcí. Pro lichý počet pozic je k dispozici modul s jednou pozicí, který se montuje před koncovou desku terminálu.
 
Základní provedení terminálů je k dispozici ve dvou elektrických konfiguracích – s 25kolíkovým konektorem Sub-D pro maximálně 22 cívek nebo 37kolíkovým Sub-D pro maximálně 32 cívek, obě s napájením 24 V DC nebo 24 V AC, se signalizačními LED a varistorovou ochranou. Jednotlivé pozice jsou také vybaveny ručním ovládáním s možností aretace.
 
Terminály jsou dodávány podle specifikace zákazníka, smontované a vyzkoušené, ale ani následné doplnění nebo úpravy nečiní díky jejich robustnímu provedení a jednoznačné montáži velké problémy. Díky možnosti rozšíření, záměny funkce jednotlivých ventilů a jejich údržby bez demontáže bloku jsou terminály 4HF velmi flexibilní. Pro změnu funkce ventilu nebo jeho výměnu se demontuje pouze krycí destička z boku ventilového terminálu a vymění se šoupátko. Úspora času a nákladů je ve srovnání s demontáží a rozebíráním celého bloku značná. Na jednotlivých pozicích mohou být všechny
možné kombinace funkcí ventilů: 5/2, 5/3, 3/2 NO a 3/2 NC.
 

Pracovní parametry

Pracovní parametry ventilů 4HF dosahují výtečných hodnot – jmenovitý průtok je 810 Nl/min, provozní tlak −90 kPa až 1 MPa. Pracovní výstupy integrované v tělese jsou zdola a zboku. Jejich rozměr je 1/8" nebo jsou vybaveny rychloupínáním pro hadičku Ø 8 mm. Vstupní deska je vybavena společným přívodem tlaku a odvzdušněním a také separátním napájením pneumatického ovládání. Díky tomu a zároveň s použitím oddělovacích těsnění je možné v jednom bloku pracovat s různými tlaky a také s vakuem.
 

Komunikační schopnosti

4HF NETLOGIC je systém ventilových terminálů 4HF s integrovaným procesorem a rozhraním pro průmyslovou sběrnici. K dispozici jsou varianty pro Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet/IP a Ethernet Modbus TCP. Jednotlivé moduly mohou zpracovávat až 128 výstupů a 128 vstupů.
 
Jeden uzel 4HF Netlogic může sám obsahovat až 32 cívek ovládajících pneumatické ventily. Dále může řídit až šest podřízených terminálů 4HF, každý s šestnácti cívkami, a až šestnáct distribuovaných vstupních modulů. K dispozici jsou také výstupní moduly pro ovládání akčních členů do 10 W s napájením 24 V DC.
 
K adresování a dohledu nad řízeným systémem se využívá kabel MIF (monitor interface) a počítač typu PC.
 
Firma Vesta vyvinula a dodává široký sortiment vhodných kabelů s konektory pro snadné propojení uzlu 4HF Netlogic a jednotlivých prvků, přičemž maximální délka kabelu je pět metrů. Rozhraní komunikační sběrnice je od podřízených uzlů galvanicky odděleno optočleny. Stupeň krytí prvků uzlu je IP65 a provozní teplota −10 až +50 °C.
 

Závěrem

Promyšlená koncepce a dovedení jednotlivých komponent systému 4HF k dokonalosti dávají uživateli opravdu silný a efektivní nástroj pro řešení automatizačních zadání v oblasti pneumatických systémů. Zaměnitelnost a flexibilita komponent umožňují dodržovat příznivé dodací lhůty a vylučují nutnost držet zbytečné náhradní díly.
 
Firma Vesta Automation je výrobcem kompletního sortimentu pneumatických prvků. Mimo standardní provedení je schopna velmi rychle dodat i různá speciální a originální řešení.
 
Firmu Vesta Automation na českém trhu zastupuje společnost Stasto Automation s. r. o., na jejíchž webových stránkách (www.stasto.cz) najdou zájemci podrobné informace o systému 4HF včetně úplných technických podkladů.
Ing. Jaroslav Meduna,
Stasto Automation, s. r. o.
 
Obr. 1. Ventilový terminál 4HF
Obr. 2. Uzel 4HF Netlogic s připojeným ventilovým terminálem 4HF a jednotkou distribuovaných vstupů SCBI 8-M8
Obr. 3. Detail rozhraní uzlu 4HF Netlogic s konektory pro distribuované vstupy a výstupy, připojení PC a pro průmyslovou sběrnici