Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

190 tisíc nódů komunikuje prostřednictvím Profisafe

číslo 10/2006

190 tisíc nódů komunikuje prostřednictvím Profisafe

Počet provozovaných systémů využívajících Profisafe na celém světě dosáhl 20 tisíc. Přepočteno na množství zařízení s bezpečnostní funkcí to představuje přibližně 190 tisíc nódů. Profisafe se tak dostává mezi nejpoužívanější bezpečnostní komunikační systémy pro průmyslovou automatizaci.

Profisafe je komunikační profil, který umožňuje komunikačním systémům založeným na sběrnicích Profibus a Profinet splnit požadavky SIL 3 (IEC/EN 61508). Počet jeho instalací rapidně roste ve všech oborech, ve strojní i ve spojité výrobě. Klíčovým oborem je ovšem automobilový průmysl.

Ve spojité výrobě je instalováno přibližně 10 % provozovaných systémů Profisafe. Profisafe zde plní takové úlohy, jako je bezpečnostní ovládání čerpadel nebo inicializace bezpečného odstavení výrobní linky. V druhé polovině roku by se měla objevit první provozní zařízení se sběrnicí Profibus-PA a protokolem Profisafe. To by měl být významný impuls pro větší rozšíření protokolu Profisafe i v tomto obou výroby především tam, kde je třeba počítat s činností zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

(Bk)