Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

19. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti se koná 23. a 24. března 2010 v Plzni, ve společenských prostorách Alfa na Americké třídě 17 (nedaleko hotelu Slovan). Po několika letech se tedy konference přestěhovala na nové místo. Program však bude tradiční: přednášky z oboru měřicí techniky a techniky pro kontrolu jakosti, zvláště pro obory strojní výroby (strojírenství, výroba elektroniky, metalurgie, opravy strojů apod.), doprovodná výstavka měřicí techniky a také dostatek prostoru pro odborné diskuse i obchodní jednání. V druhé polovině druhého dne konference bude zařazen workshop s aktuální tematikou měření a vyhodnocování geometrických parametrů a textury povrchu.
 
Akce je určena metrologům, pracovníkům útvarů řízení kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci tam získají i pracovníci autorizovaných metrologických středisek, středisek kalibrační služby, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.
 

(ed)