Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

11. uživatelská konference Wonderware ČR/SR

číslo 1/2006

11. uživatelská konference Wonderware ČR/SR

Ve dnech 18. a 19. října 2005 uspořádala firma Pantek (CS), s. r. o., autorizovaný distributor společnosti Wonderware pro ČR a SR, jedenácté výroční setkání českých a slovenských uživatelů softwarových produktů této společnosti. V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, kde se letos sešlo více než 150 účastníků, byly přehledně představeny nejdůležitější novinky v nových verzích produktů i zcela nové produkty, které byly poté podrobněji prezentovány a předvedeny. Účastníci se dozvěděli také o zásadách a přínosech průběžné podpory Wonderware Software Support.

V rámci konference byla též slavnostně předána výroční ocenění nejlepším českým a slovenským systémovým integrátorům produktů Wonderware za období od minulé konference. Ocenění, která předával Zbyněk Červenka, ředitel společnosti Pantek (CS), společně s manažery firmy Wonderware Thomasem Muthem (Director of Product Marketing, Wonderware USA) a Fabriziem Orlandem (Area Manager EU, Israel and Africa, Wonderware EMEA), obdržely firmy I&C Energo, a. s. (ČR), a PPA Energo, s. r. o. (SR). Speciální uznání získaly firmy Autel, LK Produkt CZ, Unicontrols a ZAT.

Obr. 1.

V rámci konference byly představeny také některé zajímavé projekty. O využití softwaru od společnosti Wonderware při modernizaci jaderné elektrárny Dukovany hovořili aplikační inženýři z realizačních firem – Luboš Černohous a Josef Zeman z firmy ZAT, a. s., a Milan Beneš z firmy I&C Energo, s. r. o. Řízení a sledování turbogenerátoru s využitím systému Industrial Application Server představil Jan Čepec z firmy Energetika Třinec. Velké projekty v metru v Londýně a Liverpoolu, v mlékárenském koncernu Arla Foods a ocelářské firmě Corus, realizované také s využitím produktu Industrial Application Server, představil John Bailey, výkonný ředitel společnosti Pantek Ltd. (UK).

Jako již tradičně byla součástí konference rovněž prezentace strategie dalšího vývoje, tentokrát představená Thomasem Muthem.

Thomas Muth mimo jiné zdůraznil důležitost propojení výrobních řešení kategorie MES (Manufacturing Executive Systems) s administrativními informačními systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning). O tomto propojení se v současné době často diskutuje jako o slibné možnosti optimalizace výroby v podnicích, ale i v celých dodavatelských řetězcích. V čem je zásadní problém integrace systémů MES a ERP? Oba sledují tentýž objekt, totiž výrobní proces, ale z různých stran: systémy MES vycházejí z modelu provozních aktivit, systémy ERP z modelu finančních a logistických toků. Systémy jsou určeny různým cílovým skupinám, které mají rozdílné potřeby z hlediska detailnosti poskytovaných informací a časových rámců, v nichž se pohybují. Operátor nebo výrobní dispečer nepotřebuje znát podrobnosti finančních výsledků a účetní, obchodník nebo zásobovač se zase nestarají o aktuální stav jednotlivých provozních zařízení. Proč tedy vlastně oba systémy propojit? Cílem je umožnit rychle a bezchybně převést obchodní aktivity (např. přijaté objednávky) do podoby plánu výroby a ten potom do podoby výrobních příkazů pro operativní řízení jednotlivých výrobních linek a strojů a naproti tomu poskytnout obchodním a administrativním pracovníkům spolehlivé a aktuální informace o případných odchylkách od plnění plánu a o volné kapacitě výroby.

Klíčovou otázkou integrace ERP a MES je standardizace rozhraní mezi oběma systémy. Zde je velmi důležitá norma ISA S95, která je nástrojem pro tvorbu kontextových modelů, pro analýzu dat z provozní úrovně výroby a výměnu dat mezi výrobními úseky i mezi výrobou a obchodně-administrativní úrovní podniku. Wonderware je aktivním členem výboru ISA SP95 a podílí se na tvorbě této normy. Novinka v jejím sortimentu, aplikace Production Events Module (PEM) určená pro záznam a dokladování výrobních událostí ze skutečného průběhu výroby, je plně v souladu s terminologií definovanou normou ISA S95. (Tento nový modul pro aplikace na bázi Industrial Application Server byl na konferenci v Hradci Králové také zevrubně představen.)

V této souvislosti je nutné se zmínit o jazyku B2MML (Business to Manufacturing Markup Language), vycházejícím z XML a definujícím schémata pro výměnu dat o výrobních procesech. Také na tvorbě tohoto nástroje, jehož vývoj zastřešuje organizace WBF, se firma Wonderware aktivně podílí.

Významná je v této oblasti též těsná spolupráce společnosti Wonderware s firmami SAP a Microsoft.

Představená strategická vize společnosti Wonderware je důkazem toho, jaký důraz klade na další vývoj svých produktů. Společnost investuje do výzkumu a vývoje více než 30 % svých příjmů.

Na konferenci byl také připomenut hardware od společnosti Wonderware – panelové a tabletové průmyslové počítače s předinstalovaným vizualizačním softwarem Wonderware InTouch – a dále komunikační karty od firmy Woodhead Software & Electronics, které Pantek (CS) distribuuje. Za zmínku stojí i nový software IntraVUE od firmy Network Vision (USA) pro efektivní správu a on-line monitoring sítí Ethernet, jenž je určen zejména pro aplikační inženýry a systémové integrátory.

(Bk)