Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

11. mezinárodní konference o CAN

číslo 7/2006

11. mezinárodní konference o CAN

Sdružení CAN in Automation (CiA) zveřejnilo program letošní mezinárodní konference o sběrnici CAN, která se jako 11th international CAN Conference (iCC) uskuteční ve Stockholmu ve Švédsku od 26. do 28. září 2006. Naplánováno je více než dvacet přednášek charakteru white papers, informujících o nejnovějších poznatcích v rozvoji systému CAN, včetně protokolu TTCAN, o vývoji softwarových nástrojů ke konfigurování sítí s CAN, o využívání CAN v mobilních prostředcích, včetně letadel a ponorek, o technice bran, o fyzické vrstvě CAN atd. Jednacím jazykem konference je angličtina. Dvěma přednáškovým dnům předchází jeden den praktických cvičení s CAN. Součástí konference bude stolní výstavka produktů pro CAN. Podrobný program konference a další aktuální informace lze nalézt na http://www.can-cia.org/icc
[Tisková zpráva CiA, 14. června 2006.]

(sm)