Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Výrobní buňka 4.0 v Centru výzkumu Intemac v Kuřimi se rozšiřuje

V letošním červencovém čísle jsme zveřejnili článek o otevření Výrobní buňky 4.0 v Centru výzkumu Intemac v Kuřimi: http://bit.ly/2ziJzEJ. Psal jsem v něm o zajímavém projektu firmy Intemac Soulutions, které je dceřinou firmou Jihomoravského inovačního centra (JIC). Cílem projektu bylo vytvořit zkušební pracoviště – testbed – pro ověřování principů průmyslu 4.0. Ve stejném čísle vyšel také rozhovor s Janem Ohřálem, členem představenstva sdružení Industry Cluster 4.0, které vzniklo pod hlavičkou Regionální hospodářské komory Brno: http://bit.ly/2BoVaUH.

V průběhu MSV v Brně jsem vedl rozhovor s ředitelem firmy Intemac Solutions Radomírem Zbožínkem (rozhovor byl následně zveřejněn zde: http://elektrika.tv/video/2017/171012_msv17ctvrtek-00016.mp4) a na jeho pozvání jsem posléze kuřimské centrum znovu navštívil, abych se seznámil s tím, co je zde nového. A není toho málo: např. byl instalován systém rozšířené reality a stroje nyní dokážou komunikovat s cloudem. To jsou velmi významné funkce z hlediska dohledu nad stavem stroje a jeho údržby. Článek chystám do lednového vydání časopisu Automa.

Jihomoravské inovační centrum JIC a jeho dceřiná společnost INTEMAC Solutions spolu se třemi týmy z VUT v Brně a firmami sdruženými ve skupině Industry Cluster 4.0 také spustili program Digimat, který má mapovat připravenost českých podniků na digitalizaci a pomáhat zejména malým a středním podnikům zavádět principy chytré výroby, resp. průmyslu 4.0.

Kromě článku v časopise Automa mají zájemci o principy moderní a chytré výroby nyní ještě jednu aktuální příležitost, jak se s aktivitami centra Intemac, sdružení Industry Cluster 4.0, JIC a RHK Brno seznámit: v Brně se dne 23. ledna uskuteční konference Brno Industry 4.0. Jde o mezinárodní konferenci, za účasti odborníků také z Německa a Rakouska, jejímž cílem je především vytvářet kontakty mezi odborníky z akademické sféry, vývojových center a inženýry z technické praxe. Program a přihlášku naleznete zde: http://bit.ly/2Dyaf7H.

(Bk)