Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Vítězové dvacátého ročníku soutěže o ceny Wernera von Siemense vyhlášeni

„Čtvrtá průmyslová revoluce, která dramaticky mění dnešní svět, žije ze znalostí a vědomostí. Proto potřebujeme, aby současně probíhala revoluce vzdělávání. V této oblasti musí spojit síly všichni: vláda, akademická obec, firmy,“ prohlásil na slavnostním předávání cen Wernera Von Siemense. Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.

Každoročním oceňováním vědců studentů a pedagogů se společnost Siemens snaží zlepšovat podmínky ve vzdělávání a bádání a také zvyšovat zájem mladých o studium technických a přírodovědných oborů. Siemens v České republice zahájil tuto soutěž již před dvaceti lety a od té doby rok co rok sestavuje odbornou porotu, která posuzuje přihlášené diplomové a dizertační práce a také výsledky bádání v oblastech základního výzkumu a vývoje a inovací.

Obr. 1. Studenti, vědci a pedagogové ocenění v soutěži o Ceny Wernera von Siemense

Na slavnostním večeru v Betlémské kapli dne 22. února 2018 převzalo ocenění celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Na finančních odměnách jim bylo rozděleno celkem 1 milion korun. Odměny v jednotlivých kategoriích se pohybují od 15 000 do 300 000 Kč.

(ev)

Přehled vítězů soutěže Cena Wernera von Siemense v jednotlivých kategoriích

Kategorie

Pořadí

Jméno autora a vedoucího práce

Univerzita

ústav

Název práce

Nejlepší diplomová práce

1.

Martin Gajarský, Lukáš Tratírek

Masarykova univerzita

Struktura krátkého telomerického přesahu z S. cerevisiae (objev nového strukturního motivu DNA)

2.

Eva Vojáčková

Marek Mráz

Masarykova univerzita, CEITEC

Role mikroprostředí v biologii chronické lymfatické leukémie

3.

Ondřej Ticháček, Pavel Jungwirth

ČVUT v Praze, Akademie věd ČR

Mathematical model of the auditory periphery

Nejlepší disertační práce

1.

Kateřina Holá

Radek Zbořil

RCPTM, Univerzita Palackého v Olomouci

Funkční skupiny uhlíkových nanomateriálů

2.

Tomáš Lukeš

Miloš Klíma

ČVUT v Praze, EPFL v Lausanne

Super-resolution microscopy live cell imaging and image analysis

3.

Lukáš Kekely

Jan Kořenek

VUT v Brně

Software-Controlled Network Traffic Monitoring

 

Kategorie

 

Jméno

Univerzita, ústav

Název práce

Nejlepší výsledek základního výzkumu

Jiří Čejka a kol.

AV ČR, Univerzita Karlova

Objev nové metody syntézy zeolitů a její využití v katalýze

Nejlepší výsledek vývoje/inovace

Václav Navrátil a kol.

AV ČR

Vývoj technologie pro ultrasensitivní kvantifikaci enzymů a identifikaci jejich inhibitorů

Nejlepší pedagogický pracovník

Zdeněk Vostracký

ZČU v Plzni

propagátor komplexního inženýrského vzdělávání

Ocenění za překonání překážek při studiu

Tereza Pařilová

Masarykova univerzita

Dosáhla mimořádných výsledků v magisterském studiu informatiky při těžkých zdravotních komplikacích