Aktuální vydání

celé číslo

07

2019

Řízení dopravy a budov

celé číslo

Vírové průtokoměry Huba Control za příznivou cenu

Vírové průtokoměry Huba Control jsou unikátním řešením pro velmi přesné měření průtoku bez vysokých nákladů. Hodí se k použití v tepelných čerpadlech, ohřívačích vody nebo v solárních systémech stejně tak jako pro kontrolu chladicích okruhů. Snímače jsou vhodné pro topnou vodu s obvyklými přísadami a mají certifikát pro pitnou vodu.

Snímače jsou dodávány v řadách DN6 až DN32 pro průtok od 0,5 do 240 l/min. Jsou opatřeny impulzním, frekvenčním nebo analogovým výstupem 0 až 10 V a 4 až 20 mA. Jako alternativa jsou dostupné verze s integrovaným snímačem teploty. Přesnost měření je lepší než 1 % z měřené hodnoty.

Měření vírovými průtokoměry (tzv. vortexy) je založeno na tzv. Kármánově efektu. Měřená tekutina proudí kolem rozrážecího tělesa vloženého do proudu, a tím vznikají víry. Frekvence vytvářených vírů je přímo úměrná rychlosti proudění tekutiny. Víry způsobují chvění snímacího plátku, které je přenášeno na piezoelektrický senzor. Piezoelektrický senzor převádí mechanické kmity na elektrický signál. Frekvence elektrického signálu je rovna frekvenci vírů.

Hlavními výhody vírových průtokoměrů Huba Control jsou:

–          nízká cena a vysoká přesnost,

–          princip měření není ovlivněn teplotou,

–          výborná odolnost vůči měřenému mediu,

–          velmi rychlá odezva na změny rychlosti proudění,

–          široký rozsah teplot,

–          zanedbatelná ztráta tlaku,

–          měřicí element není ovlivňován pevnými částečkami v kapalině,

–          přímé měření teploty media.

Další informace podá: TOP Instruments, s. r. o., obchod@topinstruments.cz, tel: 724 712 988