Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Veletrh VVVI se uskuteční ve dnech 15. až 17. 5. 2018 v pavilonu P brněnského výstaviště

Rok 2017 přinesl veletrhu VVVI (Veletrh vědy, výzkumu a inovací) výrazné navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků. Tuto skutečnost očekávají pořadatelé i v roce 2018. Tomuto trendu má pomoci i přesun veletrhu do pavilonu P brněnského výstaviště.

Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím, inovačním firmám, vědcům a studentům platformu pro propojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

V rámci veletrhu proběhne bohatý doprovodný program. Nedílnou součástí prvního dne bude i společenský večer, který zpříjemní závěr odborného programu.

Aktuální informace naleznete na www.vvvi.cz

(ed)