Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Veletrh it-sa 2018 sleduje vývoj kybernetické bezpečnosti

Digitalizace v průmyslu, státních institucí a zdravotnictví je přirozeně spojena s nakládáním s velkými objemy často i citlivých dat. Proto je velká poptávka po prostředcích pro zabezpečení těchto dat, po nástrojích pro ochranu identity, zálohovacích a šifrovacích systémech a nástrojích pro zabezpečení komunikací. Velmi žádané jsou také fyzické prostředky na ochranu výpočetních středisek, serverů počítačů, tabletů či chytrých telefonů.

To vše bude k vidění na veletrhu kybernetické bezpečnosti, it-sa 2018, který proběhne ve dnech 9 až 11. října v Norimberku. Veletržní správa NürnbergMesse vždy připravuje tento odborný veletrh ve spolupráci s průmyslovými hráči i profesními organizacemi, aby ukázala aktuální situaci v oboru kybernetické bezpečnosti. 

Již loňský ročník veletrhu se 630 vystavovateli a 12 780 návštěvníky byl rekordní a letos zaznamenává NürnbergMesse opět velký zájem o vystavování. Mnoho vystavovatelů se chce letos prezentovat ve větších stáncích a hlásí se také zcela nové firmy. Pět měsíců před zahájením byla objednána tak velká plocha, na jaké proběhl loňský ročník veletrhu. Proto se letos mohou návštěvníci těšit na ještě rozsáhlejší přehlídku prostředků a řešení kybernetické bezpečnosti v halách 9, 10.0 a 10.1 norimberského výstaviště, do nichž se bude vcházet vstupem Mitte.

Zaostřeno na start-upy

Veletrh it-sa 2018 chtějí ke své prezentaci využít četné začínající firmy, start-upy. Pro ně bude opět zřízena speciální výstavní oblast Startups@it-sa. Kromě se mohou start-upy, působící v oboru kybernetické bezpečnosti z Německu, Rakousku a Švýcarsku, přihlásit do soutěže UP18@it-sa. Osmnáct začínajících firem vybraných odbornou porotou bude mít příležitost představit v norimberském obchodním centru své podnikatelské záměry profesionálům z průmyslových firem. Vítěz soutěže UP18@it-sa může využít služeb individuálního vedení (koučování) u dvou iniciátorů soutěže, Digital Hub Cybersecurity a Bavorského klastru pro kybernetickou bezpečnost (Bavarian IT Security Cluster). Do této soutěže se mohou hlásit začínající firmy do 10. srpna 2018.

Doprovodný program

Pro odborníky na kybernetickou bezpečnost ve vedení firem bude v době veletrhu it-sa 2018 uspořádáno mezinárodní sympozium VIS!T (Verwaltung integriert sichere Informationstechnologie – Management integruje informační techniku).Tato akce je organizována každý druhý rok, vždy na jiném místě Na sympoziu VIS!T mají účastníci z Německa, Rakouska, Švýcarska a Lucemburska příležitost diskutovat široké spektrum otázek kybernetické bezpečnosti.

Veletrh bude jako každoročně provázen tradiční konferencí Congress@it-sa o technických, právních a administrativních otázkách kybernetické bezpečnosti.

Celkem pět přednáškových fór bude rozmístěno na výstavní ploše veletrhu. Technická řešení kybernetické bezpečnosti budou řešena ve fórech T9 a T10, zatímco fóra M9 a M10 budou určena pro pracovníky managementu. Přednášky v angličtině zazní v pátém fóru (Forum International) v hale 10.

Norimberk cílem českých odborníků

Čeští odborníci si zvykli jezdit do Norimbeku na veletrh it-sa a také mezi vystavovateli nejsou české firmy žádnou výjimkou. Tradičním vystavovatelem je např. ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Dopravní fakulty ČVUT v Praze. Na webové stránce veletrhu it-sa lze dokonce stáhnout vybrané tiskové zprávy v češtině.

Vystavuje se v úterý a ve středu (9. a 10. 10.) v době od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek (11. 10) od 9 do 11 hodin.  

(ev)